Lokality Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Předmět ochrany:  Dominantu stepi na Cikánce tvoří kavyl Ivanův, který vytváří společně se smělkem štíhlým, kostřavou walliskou žlábkatou, lipnicí úzkolistou a bojínkem tuhým suchomilný a teplomilný trávník.  Skalnaté svahy hostí i drobný devaterník šedý, z cibulovin bělozářka liliovitá a modřenec tenkokvětý, a také jeden ze symbolů jara – koniklec luční. V květnu a červnu zde kvete len …

Read Article Read More