Lokality Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Předmět ochrany:  Nacházejí se zde převážně širokolisté suché trávníky válečky prapořité s nízkým pcháčem bezlodyžným, šalvějí luční, pcháčem panonským, zvonkem klubkatým a jehlicí trnitou. Vápencové hřbítky s mělkou půdou porůstají úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou, kavylem Ivanovým, koniklecem lučním a vlnicí chlupatou. V obou typech trávníků roste bělozářka liliovitá. Z měkkýšů zde žije teplomilná páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Předmět ochrany:  Dominantu stepi na Cikánce tvoří kavyl Ivanův, který vytváří společně se smělkem štíhlým, kostřavou walliskou žlábkatou, lipnicí úzkolistou a bojínkem tuhým suchomilný a teplomilný trávník.  Skalnaté svahy hostí i drobný devaterník šedý, z cibulovin bělozářka liliovitá a modřenec tenkokvětý, a také jeden ze symbolů jara – koniklec luční. V květnu a červnu zde kvete len …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Předmět ochrany: Výskyt včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i …

Read Article Read More