Lokality Bratislava – skalní stepi Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Bratislava – skalní stepi Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Předmět ochrany: Vápencový podklad vyhovuje lačníku stepnímu (Zebrina detrita), páskovce žíhané (Cepaea vindobonensis), i ovsence žebernaté (Chondrina clienta). Nejvýznamnější složku živočichů Devínské kobyly však tvoří hmyz. Zajímavým druhem je kobylka sága (Saga pedo), či kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Bohatě zastoupení jsou v této lokalitě také motýli a brouci. Motýlů zde žije asi 600 druhů. Nápadný je …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Předmět ochrany:  Nacházejí se zde převážně širokolisté suché trávníky válečky prapořité s nízkým pcháčem bezlodyžným, šalvějí luční, pcháčem panonským, zvonkem klubkatým a jehlicí trnitou. Vápencové hřbítky s mělkou půdou porůstají úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou, kavylem Ivanovým, koniklecem lučním a vlnicí chlupatou. V obou typech trávníků roste bělozářka liliovitá. Z měkkýšů zde žije teplomilná páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) …

Read Article Read More

Lokality Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi Cikánka nad Maškovým Mlýnem

Předmět ochrany: Výskyt včelníku rakouského (Dracocephalum austriacum), který se zde vyskytuje jako jedna z devíti populací v České republice. Nachází se zde více než 600 druhů vyšších rostlin a lokalita je významná i z hlediska entomologického – můžeme zde nalézt kriticky ohroženého okáče metlicového a soumračníka podobného (jde o jednu z posledních lokalit v ČR), ale i …

Read Article Read More