Území španělských mušek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Území španělských mušek – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Ohrožení: Území ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin z důvodu neúdržby, případně nevhodné frézování. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami.

Předmět ochrany:

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i Břehyňský rybník. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesoviť a písčin. Biokoridor je však zároveň i sám o sobě rozlehlou přírodovědně významnou lokalitou, jehož význam ještě stoupne na základě probíhajících zoologických a botanických výzkumů, ale i započatých či plánovaných managementových opatření.

Nutný podrobnější biologický výzkum, zatím nalezena majka fialová (Meloe violaceus) §3, zaletuje sem vážka klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Loviště vlka obecného (Canis lupus).

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: O lokalitu se staráme ve spolupráci s ČSOP Podještědí.

Toto území je dílčí součástí hlavní lokality Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

konkrétně její západní části Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště západ a centrální část

Zároveň se jedná o součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *