Velvyslanectví královny mateřídoušky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Velvyslanectví královny mateřídoušky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Mikrolokalitu s recentně prokázaným výskytem vymírajícího modráska obecného (poslední ze tří lokalit v celé ČR!) ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin.

Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami.

Předmět ochrany:  „Prozatím“ je to minimálně lokalita kriticky ohroženého modráska obecného (Plebejus idas) a dalších vzácnějších druhů bezobratlých (mj. např. hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia). Z ohrožených druhů nalezena majka fialová (Meloe violaceus) §3, z rostlin nahoprutka písečná (Teesdalia nudiacaulis) C3.  Mezi další vzácné rostliny patří ještě bělolist rolní (Filago arvensis) C3, kolenec Morisonův (Spergula morisonii) C3, hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: O lokalitu se staráme ve spolupráci s ČSOP Podještědí.

Co jsou Motýlí království?

Toto území je dílčí součástí lokality Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ

Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *