Koněprusy/Tmaň/Suchomasty – skalní stepi národní přírodní památky Zlatý kůň

Koněprusy/Tmaň/Suchomasty – skalní stepi národní přírodní památky Zlatý kůň

Popis lokality:  Xerotermní společenstva.

Předmět ochrany: Roste zde lomikamen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Žije zde plž Chondrina avenacea a dále závornatka Bulgarica nitidosa (endemit Českého krasu a Křivoklátska) druhy z čeledi mandelinkovitých Cryptocephalus cordiger, C. nitidus, Timarcha goettingensis, Luperus xanthopoda, Aphtona herbigrada, Longitarsus noricus a Psylliodes instabilis, z nosatcovitých Tychius schneideri, krytonosec Ceutorhynchus coerulescens a listopas angreštový (Barypeithes mollicomus). Byl zde zaznamenán pavouk stepník rudý (Eresus cinnaberinus). Z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Z ptáků například: pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), ojediněle tu zahnízdí i ťuhýk šedý (Lanius excubitor) a skřivan lesní (Lullula arborea). Na skalách zde hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus). Místní jeskyně jsou využívány netopýry jako zimoviště. Vyskytuje se zde například vrápenec malým (Rhinolophus hipposideros). V letech 1989–1990 tu byl na této lokalitě učiněn neúspěšný pokus o vytvoření kolonie sysla obecného (Spermophilus citellus).

Vzah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: V roce 2016 jsme uzavřeli ústní dohodu s vlastníkem o spolupráci při ochraně této lokality a od této doby se zde pokoušíme o navrácení vymřelého a v celé střední Evropě kriticky ohroženého druhu motýla – okáče skalního. Od roku 2017 navíc pomáháme i s aktivní péčí o tuto lokalitu.

Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *