ZO ČSOP JARO Jaroměř

Voda v krajině

Když se chce tak to jde a nemusí to být ani závratně drahé, ani závratně složité:

Zadržet vodu v krajině pro zvířata, rostliny i nás samotné je možné. Navíc tím pomůžeme zmírňovat důsledky klimatické změny. Naši kolegové z Německa potvrzují v praxi to, co jsme intuitivně považovali za správné řešení. Toto video ukazuje, jak jsou revitalizace mrtvých kanálů na živé řeky vlastně velmi jednoduché. Vezmi bagr, vybagruj nové mělké koryto, staré zahrň, do nového vybagrovaného naházej pokácené velké stromy a nech to na přírodě. 😉

Obnovou malého vodního režimu můžeme zmírňovat i neblahé důsledky klimatické změny a to celosvětově. Více informací nebo aktuálně zde.

Zatím se učíme pracovat a i opravovat naši těžkou techniku, ale přesně výše uvedené vize jsou náš cíl. Je smutné že Povodí Labe s Ministerstvem zemědělství s miliardovými rozpočty, tisíci zaměstnanci a armádou těžké techniky nedokáže konat, zatím co několik dobrovolných nadšenců s prastarým buldozérem a bagrem nehledá důvody proč to nejde, ale prostě a jednoduše  koná. Buďme sami tou změnou, kterou chceme vidět a ono se to nakonec podaří! Zatím jsme na začátku, které bývají těžké (více zde), ale postupně to rozjedeme. Budeme rádi, když nám pomůžete – dobrovolnou prací včetně oprav naší techniky, nebo alespoň finanční podporou. Společně dokážeme i zdánlivě nemožné – díky!

Napsat komentář