Zajimavé články a videa

Dokument Klimatická chyba – za globálním oteplováním nestojí jen skleníkové plyny, ale také lidská činnost, kterou je pevnina pozměňována (odlesňování, způsob obrábění půdy,..)

Voda v krajině zadržet vodu v krajině pro zvířata, rostliny i nás samotné je možné. Navíc tím pomůžeme zmírňovat důsledky klimatické změny. Naši kolegové z Německa potvrzují v praxi to, co jsme intuitivně považovali za správné řešení. Toto video ukazuje, jak jsou revitalizace mrtvých kanálů na živé řeky vlastně velmi jednoduché.

Zelená poušť – průměrný Evropan nebyl nikdy tak zodpovědný za devastaci tropických deštných pralesů, jak je tomu dnes. Dokumentární film Michala Gálika, jenž nás zavede na tropický ostrov Borneo, nám prozradí zarážející tajemství, které skrývá průmysl s palmovým olejem.

Midway – tento dokument poukazuje na dlouho ignorovaný globální problém – enormní množství odpadků vyplavujících se na pobřeží ostrova Midway, který radikálně ovlivňuje život nejen jednoho z největších druhů ptáků na světě.

Znečištění životního prostředí – od špinavého vzduchu po kontaminovanou vodu – každoročně zabije víc lidí než všechny války a násilí na světě. Víc než kouření, hlad nebo přírodní katastrofy, víc než AIDS, tuberkulóza a malárie dohromady. Uvedl zdravotnický týdeník The Lancet.

Zažíváme šesté masové vymírání druhů – nejnovější studie vědců a ochránců životního prostředí tvrdí, že lidstvo aktuálně zažívá šesté masové vymírání živočišných druhů v dějinách planety Země. Nepříznivý trend mohou podle autorů studie zvrátit pouze rychlá opatření. Někteří vědci však upozorňují, že studie nebere v potaz rostoucí populace některých druhů.

Glyfosfát na českých polích? Je jako bojová látka. Způsobuje horší věci než rakovinu, říká Drašar. EU velmi pravděpodobně prodloužila licenci pro užívání herbicidu na základě zemědělské lobby, myslí si chemik Pavel Drašar z VŠCHT. Glyfosát podle něj zemědělcům zjednodušuje výrobu a zvyšuje výnosy, navíc neexistuje žádná tak účinná alternativa. V půdě se ale rozloží na ještě nebezpečnější látky, v těle způsobí, že přestane fungovat správně, varuje.

Volání divočiny – jakkoli se tomu ochranáři zuřivě brání, nabízejí naší přírodě naději především požáry a pastva. Řízené vypalování slouží jako nástroj ochrany přírody snad ve všech okolních zemích a není důvod, proč by tomu tak nemělo být u nás.

Hráz proti hrázi – přehrada v Pěčíně – Co by přinesla výstavba přehrady Pěčín na říčce Zdobnici v CHKO Orlických horách? Jaká jsou rizika? Lze najít ve východních Čechách jiné zdroje pitné vody?

Průmyslová zóna vytvoří v krajině pokličku. Východní Čechy může připravit o pitnou vodu – Rozšiřování automobilky Škoda Auto ve východočeských Kvasinách o nové haly subdodavatelů může ohrozit zásobování regionu pitnou vodou. Změnit projekt za téměř dvě desítky miliard však nebude snadné.

Pražská pastvina –  akreditovaný pozemkový spolek Pražská pastvina komunitně pase ovce a kozy přímo v Praze a blízkém okolí. Pastvou zachraňují vzácné motýly a ohrožené rostliny. Pastva má ale také komunitní rozměr, spolek pořádá kulturní akce jako výstavy či čtení básní přímo v krajině. Lidé ze spolku jsou otevřeni všemu a rádi Vás přivítají.

Další publikace a knihy: 

– Ochrana denních motýlů v České republice – Analýza stavu a dlouhodobá strategie
– Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management
– Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management

– Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi
– Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management