Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Bude mít smutný příběh jedné cenné přírodní rezervace přece jen šťastnější konec?

Každý z nás může přispět k tomu, aby nakonec ochrana přírody vyšla i na této lokalitě se ctí. Ochránci přírody mají právě teď jedinečnou možnost složit se na výkup dříve velmi cenné slatinné louky a lužních lesů a dotáhnout tím tak alespoň dodatečně sen jednoho z našich nedávno zesnulých botanicko-ochranářských kolegů. Pokud se nám to povede, tak na jeho počest tuto lokalitu nakonec oficiálně pojmenujeme.

Komplex nejzachovalejších slatinných luk v severovýchodních Čechách, tedy botanicky proslulá přírodní rezervace Zbytka, byla v minulosti ostudně poškozena necitlivými zásahy. O přeměně někdejších orchidejových luk na kukuřičné pole, které bylo vytvořeno přesně v místech, na kterých před barbarskou likvidací rostly vzácné tučnice a dnes v celých východních Čechách vymizelá

Kohátka kalíškatá

kohátka kalíškatá, je možné se dočíst mj. např. v bohatou fotodokumetací doplněném článku.

V roce 2007 na stejné lokalitě vyvrcholil květnatou mediální přestřelkou, kdy div nešlo o „život národa, který jistě pomře žízní kvůli jedné žábě“ (viz např. ZDE
nebo pozdější reakce ZDE). Letitý boj, kdy se ochránci přírody snažili omezit přílišné odběry vody, a tím zachránit alespoň poslední zbytky zdejších unikátních vápnitých slatin na Zbytkách.

Mnoho let se botanickému výzkumu této rezervace věnoval RNDr. Aleš Hájek (viz medailonek níže), který se v roce 2009 pokoušel prosadit revitalizaci zdejší dnes už degradované slati. Bohužel však neuspěl, neboť celý záměr na obnovu slati padl na problematických vlastnických vztazích. Teprve až teď (bohužel jen pár měsíců od jeho náhlé a nečekané smrti) se naskytla ideální příležitost, jak tento jeho původní záměr zrealizovat v plném rozsahu. Máme nyní totiž zcela jedinečnou šanci toto území za velmi příznivou cenu 12 Kč/m odkoupit a následně zde plánovanou revitalizaci provést.

Zvonečník hlavatý má zde jedinou lokalitu v Královéhradec​kém kraji.

Technické zajištění výkupu zajistí Český svaz ochránců přírody, který se odkupování přírodně cenných ploch v rámci kampaně Místo pro přírodu věnuje už mnoho let a lokalita proto zůstane i v jeho vlastnictví, stejně jako dalších 28 již dříve vykoupených lokalit, které už vykoupil nebo právě teď vykupuje. „Místní“ ochránci přírody z Akční ochranářské skupiny JARO, respektive Velkojaroměřského pozemkového spolku, jsou připraveni ihned po výkupu a dořešení nejnutnější byrokracie práce na obnovu zdejší slati zaplatit, zrealizovat a následně i o celé území dlouhodobě pečovat tak, jak dnes pečují o desítky podobných lokalit na území ČR, Slovenska, Polska a Rakouska (viz např. ZDE nebo ZDE). Nicméně věříme, že na výkup „Hájkovy slati„, kde zatím stále ještě přežívá mj. kriticky ohrožený huseník hajní,

Huseník hajní v celé své kráse

rozhodující měrou přispějí právě profesionální i amatérští botanici, které sdružuje Česká botanická společnost. Na výkup navazujících lesů, které jsou významné po stránce zoologické, a mohl by zde díky cílené péči vzniknout ukázkový střední les a obnovené periodické mokřady by pak měli přispět zoologové – zejména pak entomologové z České společnosti entomologické, kteří by rádi zdejší les pojmenovali po nedávno zesnulém a regionálně významném entomologovi Karlu Poláčkovi. Přispět však může kterýkoli milovník přírody.
Věříme, že postupně se nám třeba tuto cennou rezervaci podaří vykoupit celou a tím zde v kombinaci s vhodnou péčí vytvoříme výkladní skříň ochrany přírody i ochranářské veřejnosti.

Dary na výkup „Hájkovy slati“ a „Poláčkova středního lesa“ je možné už dnes zaslat na účet veřejné sbírky 9999922/0800, variabilní symbol pro výkup PR Zbytka je více než symbolický = 112.

Pokud si přejete přednostně přispět na výkup „Hájkovy slati“, do poznámky příjemci prosím uvádějte text: „Hájkova slať“, pokud přednostně na výkup „Poláčkova středního lesa“ tak do poznámky příjemci prosím uvádějte text: „Poláčkův les“.

Další informace o celé lokalitě a fotogalerie 
včetně míst plánované první etapy výkupu.

 

Medailonek Aleše Hájka: 
*RNDr. Aleš Hájek, narozen 25. 12. 1965, zemřel  8. 1. 2017. *
– Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze.
– Dlouhodobě působil jako botanik na Správě CHKO Broumovsko.
– Věnoval se zkoumání flóry Broumovska, ale byl také výborným znalcem ostřic, dokonce je pěstoval na zahradě.
– Jeho nejrozsáhlejším dílem je Květena přírodní rezervace Zbytka, kterou publikoval v roce 2009. Zbytka jsou jednou z nejvýznamnějších a botanicky nejhodnotnějších slatin ve východních Čechách.
– Aleš Hájek navštívil Zbytka poprvé v roce 1988, intenzivně zkoumal lokalitu od vyhlášení rezervace v roce 1994 až do roku 2013.
– V publikaci zachytil více než 750 taxonů rostlin, historický vývoj lokality, včetně negativních zásahů. Svou precizností patří tato květena k nejlépe zpracovaným.
– Aleš Hájek nasbíral mnoho herbářových položek, v Muzeu východních Čech v Hradci Králové je uloženo okolo 5000 položek z východních Čech i České republiky.
– Velice pracovitý a důkladný regionální botanik, který nalezl mnoho zajímavých nálezů. Posledním byla Carex pediformis v Podkrkonoší.

Aleš Hájek – skvělý botanik, který studiu této rezervace zasvětil celý svůj život

Publikaci Květena přírodní rezervace Zbytka ještě seženete u vydavatele:
Spolek LIBRI, Hlinné 6, 518 01 Dobruška za 100 Kč + aktuální poštovné. Pište na natura@dobruska.cz.

Medailonek Karla Poláčka
– Karel Poláček (1920-2017), povoláním učitel, významný regionální entomolog a faunistik. Znalec broučích čeledí vrubounovitých (Scarabaeidae) a krascovitých (Buprestidae), z blanokřídlých se zajímal především o zlatěnky (Chrysididae).
– Dlouhodobě působil na Podorlicku, Choceňsku a Vysokomýtsku. Podstatná část jeho entomologických sbírek je uložena v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

A na závěr ještě prosba z trochu jiného soudku. Pokud si nemůžete dovolit přispět na výkup PR Zbytka, prosíme, pomozte alespoň rozšířit snahy organizace Pražská pastvina o aktivní  ochranu (či spíše záchranu) cenných skalních stepích v Českém krasu a těsném okolí Prahy. Pokud používáte Facebook, stačí jedno kliknutí, a když nás bude alespoň pár, musíme to vyhrát. Děkujeme. Více zde.

Napsat komentář