Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Nabídka ekoprogramů

Prohlídka záchranné stanice

Prohlídka záchranné stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy v Jaroměři, s průvodcem, Cena: 30,- Kč/osoba (Příspěvek na léčení zraněných živočichů a ochranu přírody). Kontaktujte nás, prosím, e-mailem: coracias@seznam.cz.

Pro organizované skupiny osob zajišťujeme prohlídky Záchranné stanice s odborným výkladem, který je přizpůsobován věku a míře znalostí návštěvníků. Ti se dozví o nejčastějších příčinách zranění volně žijících živočichů zaviněných lidskými aktivitami a možnostech, jak jim předcházet. Spatří řadu volně žijících živočichů, které z různých důvodů již není možné navrátit do volné přírody. Příležitostně mohou být dokonce i někdy (zejména v květnu, červnu a září) přítomni přímému vypouštění vyléčených živočichů zpět do volné přírody. Pokud jsou k tomu podmínky, umožňujeme i přímý kontakt s některými zvířecími pacienty (např. některá ochočená terarijní zvířata, která byla vypuštěna nezodpovědnými chovateli do volné přírody a následně se pak dostala do naší stanice – fretka, vodní želva, agama,…).

Součástí programu je i prohlídka některých částí „Živé zahrady“ – velký hotel pro hmyz, umělá hnízdní stěna pro břehule říční (pravděpodobně jediná v ČR) a bezobratlé živočichy, jezírka, zídky pro ještěrky, ptačí budky, krmítka, …

Při objednání uveďte prosím nejvhodnější termín, adresu instituce a požadovaný program. Objednávejte v dostatečném předstihu (nejlépe alespoň 14 dní až 4 měsíce), neboť váš nejideálnější termín může být již obsazen, ideální jsou pondělky či úterky, ale jsou možné všechny dny. Návštěvu záchranné stanice naplánujte prosím mezi cca 1.4 – 30.10. (většina expozicí je venku pod širou oblohou čemuž je nutné uzpůsobit oblečení, návštěvu v jiném období nedoporučujeme, ale možná je). Dárečky pro pacienty v podobě tvrdého pečiva, ovoce, zeleniny, piškotů, psích i kočičích granulí a konzerv vítáme, ale nejsou podmínkou. Občerstvení není na stanici zajištěno, WC ano, stejně jako venkovní (možnost rozdělat oheň) či vnitřní posezení pro celou skupinu (např. při svačině).

Prohlídku Stanice je možné doplnit výukovým programem dle naší nabídky (viz další nabídka služeb). Příspěvek na léčení zraněných živočichů a ochranu přírody se v případě přednášky přímo na Stanici navyšuje o 10,- Kč/osobu.

Přednášky pro školy

Výukové programy na téma ochrany přírody přímo ve vaší škole, od mateřských, přes základní, střední (včetně Gymnázií a SOU) až po vysoké. Vždy se snažíme o vyvolání diskuse a aktivní zatažení posluchačů do probírané problematiky tak, aby nikdy nebyl výsledkem jen pasivní monolog přednášejícího. Přednášky jsou přizpůsobovány věku a aktuálním znalostem posluchačů. Přednost mají během přednášky témata, o která v rámci dané problematiky projevují žáci a studenti aktivní zájem a jednotlivý obsah přednášek se tak může pokaždé trochu lišit.


 Aktualizovaný letáček exkurzí pro rok 2018


Napříč ochranou přírody

Problematika stavu našich lesů a zemědělské krajiny, invazních živočichů a rostlin, příčinách ničivých povodní a možnosti, jak jim předcházet, kladů i záporů těžby surovin. Představíme si i nejohroženější živočichy, rostliny a lokality východních Čech i to, co se dělá pro jejich záchranu a spoustu dalších věcí. Výukové programy na téma ochrany přírody přímo ve vaší škole, od mateřských, přes základní, střední (včetně Gymnázií a SOU) až po vysoké. Vždy se snažíme o vyvolání diskuse a aktivní zatažení posluchačů do probírané problematiky tak, aby nikdy nebyl výsledkem jen pasivní monolog přednášejícího. Přednášky jsou přizpůsobovány věku a aktuálním znalostem posluchačů. Přednost mají během přednášky témata, o která v rámci dané problematiky projevují žáci a studenti aktivní zájem a jednotlivý obsah přednášek se tak může pokaždé trochu lišit.


Obojživelníci

Povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Žáci se mohou společně zamyslet nad jedinečností, rozmanitostí, důležitostí a ochranou obojživelníků. V rámci programu uvidí několik věrných modelů našich obojživelníků, živé obojživelníky (pacienti záchranné stanice), uslyší několik žabích hlasů a naučí se kuňkat jako pravá kuňka ohnivá a vrčet jako ropucha zelená! Povzbuzení na závěr – jak každý z nás může pomoci s ochranou obojživelníků – jedné z nejohroženějších skupin živočichů.


Plazi

Povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Žáci se mohou společně zamyslet nad jedinečností, rozmanitostí, důležitostí a ochranou plazů. V rámci programu uvidí několik věrných modelů našich plazů, jejich kůží i živého hada. Povzbuzení na závěr – jak každý z nás může pomoci s ochranou plazů. Na závěr poznávačka přinesených modelů plazů.


Pomoc volně žijícím živočichům v nouzi

Nejčastější příčiny zranění a ohrožení volně žijících živočichů ze strany člověka a možnosti, jak jim předcházet (preferování místního zboží, technická opatření, „živé zahrady“, aktivní ochrana obojživelníků,..) doplněno množstvím názorných fotografií promítaných přes dataprojektor. Ukázka několika živých trvale handicapovaných pacientů ZS.


Živá zahrada

Proč dnes ochránci přírody věnují zvýšenou pozornost zahradám, jak můžeme zahradu otevřít přírodě, co je hmyzí hotel a hmyzí domeček, jak vypadá umělý ježčí pelíšek, nebo budka pro netopýry, v čem hnízdí šoupálek, jak správně vyvěsit ptačí budku, nebo pečovat o zahradní louku a které rostliny sázet, nebo naopak nesázet a proč.


Proč Češi kácí pralesy? Cesta palmového oleje z tropů na náš stůl

Na mnoha místech v jihovýchodní Asii (ale dnes už bohužel i v tropické Africe či jižní Americe) dnes v nebývalé míře zuří odlesňování. Hlavní podíl na tom má průmyslová produkce palmového oleje, jehož je Evropská unie třetím největším odběratelem na světě. Češi, stejně jako Moravané, Slezané či Slováci si ráno mažou palmový olej na pečivo k snídani (Rama, Alfa, a další rostinné pomazánky), pak se s jeho pomocí dopraví do práce (přimíchává se do nafty a benzínu), následně jej přikusují ke svačině (je obsažen v naprosté většině sušenek či perníků a řadě dalších cukrovinek), v poledne si na něm pochutnají při obědě (většina smažených věcí se opět smaží na palmovém oleji), k večeři si jej zakousnou znova (například na pečivu namazaném Nutelou či v koblize zakoupené odpoledne v pekařství), ještě před tím než s jeho pomocí vyprali prádlo (součást aviváží), doslova labužnicky jej vychutnaji při relaxu u televizce (celá řada chipsů či různých slaných krekrů je opět s „palmáčem“), aby si s ním nakonec umyli vlasy i celý zbytek těla, vyčistili zuby a někteří pak i natřeli na obličej pro pleť ještě krásnější tak jak praví reklamy (je obsažen v celé řadě hygienických a kosmetických prostředků). A na závěr sladce usínají s pocitem že všechny pohádky o tom že jsme zodpovědní za kácení pralesů jsou opravdu jenom pohádky, vždyť jihovýchodní Asie je přece od naší zemičky tak daleko a na tom co se tam děje já nemohu mít absolutně žádný vliv…více iformací na http://www.StopPalmovemuOleji.cz

 


Pět minut po dvanácté

Které druhy živočichů a rostlin východních Čech nezvládly tlak člověka na přírodu a vymizely? Které druhy dokonce vymizely z celé ČR? Potká stejný osud i další organismy řazené nyní mezi nejohroženější živočichy a rostliny východních Čech? Které jsou nejcennější přírodní lokality ve vašem okolí a co se dělá pro jejich záchranu?


Klady i přehmaty ochrany přírody a myslivosti k biologické rozmanitosti

Jsou myslivci bezcitní zabijáci nebo mírumilovní ochránci všeho živého? Je činnost všech ochránců přírody vždy zcela bezchybná, nebo se jedná jen o cestu do pekel dlážděnou dobrými úmysly? Existuje rozdíl mezi myslivostí a ochranou přírody v teorii a praxi? Jak je to s „potravními konkurenty“ člověka (výr, kormorán, krkavec, volavka, jestřáb,…)? Mohou ochranáři a myslivci spolupracovat tak, aby to mělo přínos pro biodiverzitu?


Kontaktuje nás prosím e-mailem: coracias@seznam.cz nebo přes náš e-shop http://www.pomahamprirode.cz/

Cena: 40,- Kč na osobu, + cestovné z Jaroměře a zpět (5,- Kč/km). Minimální počet posluchačů je 15 osob.

Místo: Preferujeme Královéhradecký, Středočeský a Pardubický kraj. Možné v rámci celé ČR. Uvítáme, když je na místě nainstalované PC s dataprojektorem, ale můžeme vzít i vlastní.

Veškerý výtěžek (min. 15 %) bude použit na praktickou péči o přírodu či na zajištění provozu záchranné stanice Jaroměř.


Přednášky cestopisné

Přednášky Filipa Laštovice

Pod střechou světa v Indii

Cestopisná přednáška se zaměřením na přírodní krásy indických států: Západního Bengálska a Sikkimu. Společně se seznámíme s nádhernou přírodou a lidmi z nejvyšších hor – Himalájí. Vypravíme se do poloopadavého nížínného pralesa a savan za vzácným nosorožcem indickým a do největší delty světa za obávaným tygrem bengálským… Přednáška je doplněna výstavkou dovezených věcí a přírodnin a místní hudbou.


Pouští a pralesem v Mexiku

Cestopisná přednáška se zaměřením na rozmanitou přírodu střední Ameriky, doplněná o historii a kulturu místních lidí. Společně se vypravíme do kaktusových pouští, k Tichému oceánu a Karibiku, do mlžných hor a obrovského kaňonu, na vysoké sopečné vulkány a do deštného pralesa či pobřežních mangrovů… Přednáška je doplněna výstavkou dovezených věcí a přírodnin a místní hudbou.


Volání divočiny v srdci Afriky

Cestopisná přednáška se zaměřením na rozmanitou přírodu rovníkové východní Afriky, doplněná o historii a kulturu místních lidí. Společně se vypravíme do šesti národních parků Ugandy. Do savan s množstvím kopytníků a šelem, do nížinného pralesa za horkými prameny, hmyzem a nejmenšími lidmi světa, do mlžných a tajemných hor Rwenzori, Za vzácnými gorilami horskými či pramenem největší řeky Nil… Mimo přírodu se seznámíme s několika projekty zaměřenými na vzdělání, zdravotnictví a ochranu přírody. Přednáška je doplněna výstavkou dovezených věcí a přírodnin a místní hudbou.


Přednášky Mgr. Břeňka Michálka

 

Andamanské ostrovy – izolovaná časová kapsule

Je možné, aby tam ještě přežívali nezměnění potomci prvních lidí, kteří před desetitisíci lety opustili Afriku? Jak vypadá tamější džungle a korálové útesy? Odolá tato unikátní země tlaku civilizace a přerůstající lidské populace?

 


Austrálie – divoké pobřeží

Austrálie není jenom poušť. Je to také deštný prales, korálové útesy, vyhaslé vulkány i rozeklané hory. To vše podél neznámého australského pobřeží. Právě tady žijí zvířata nejpodivnější a příroda je nejpestřejší. Příběhy a fotky z několikaletého období výprav do australské buše.

 


Austrálie – nejexktrémnější kontinent

Zmítána mezi ohněm, povodněmi a cyklony Austrálie skutečně je nejextrémnějším kontinentem. Příroda, lidé a ochranářské průšvihy této země.


Jihovýchodní Asie – environmentální katastrofy a naděje

Příroda, živočichové, rostliny, lidé.


Nový Zéland

Člověkem poslední osídlená velká země. První lidé sem dorazili teprve před 1000 lety. Izolovaná, hornatá, Příroda, živočichové, rostliny, lidé.


Obskurní postřehy z cest aneb přepere lev tygra?

Jediný akceptovatelný způsob cestování je po zemi na vlastní pěst. Všechno ostatní je jen přemísťování se z bodu A do bodu B. Není třeba vysvětlovat, že v letadle se toho člověk moc nedoví a ani toho moc nezažije. Polemika o smyslu cestování.


Papua

Příroda, živočichové, rostliny, lidé.


Walaceova linie – „hranice dvou světů?“ (Indonesie)

Příroda, živočichové, rostliny, lidé.


Život na Tibetské plošině i kousek pod ní

Tibet je bezesporu extrémním prostředím pro život. Živočichové, rostlinstvo i lidé se museli výrazně přizpůsobit, aby zde mohli trvale žít.

Tibetská plošina je ohromná, rozkládající se na téměř čtvrtině Číny a částečně i severní Indie. Tibetská kulturní oblast je ještě větší. Tam kde Tibetská kultura vznikla byla silně potlačena, v okrajových částech však stále vzkvétá. Unikátní lidé, unikátní prostředí a život na nejvyšší a největší plošině světa.


Kontaktuje nás prosím e-mailem: coracias@seznam.cz nebo přes náš e-shop http://www.pomahamprirode.cz/

Cena: 40,- Kč na osobu, + cestovné z Jaroměře a zpět (5,- Kč/km). Minimální počet posluchačů je 15 osob.

Místo: Preferujeme Královéhradecký, Středočeský a Pardubický kraj. Možné v rámci celé ČR. Uvítáme, když je na místě nainstalované PC s dataprojektorem, ale můžeme vzít i vlastní.

Veškerý výtěžek (min. 15 %) bude použit na praktickou péči o přírodu či na zajištění provozu záchranné stanice Jaroměř.


Přednášky Mgr. Michala Gerži

Krása zeleně

Přednáška, kde se dozvíte odpovědi zejména na následující otázky:
Co je to krajina?
Co se dělo s krajinou a se zelení v ní v různých historických etapách?
Jaký má rozptýlená zeleň význam?
Jací jsou rekordmani mezi stromy z ČR i z celého světa?
Ochrana významných stromů, příklady z okolí.

Délka přednášky cca 60 minut. Přednáška je určena pro studenty od středních škol a širokou veřejnost.
Místo: Královéhradecký kraj,
Termín: od 1. listopadu do 30. dubna,
Cena: 1200 Kč bez ohledu na počet účastníků + cestovné.
Cestovné při vzdálenosti do 20 km od obce Sedloňov neúčtováno, nad 20 km účtováno 5 Kč/km.
15 % z ceny přednášky (200,- Kč) bude využito na zajištění chodu Záchranné stanice v Jaroměři nebo na péči o přírodu.

Kontaktujte nás e-mailem coracias@seznam.cz


Pravidla chování turistů v chráněných územích

Přednáška, kde se dozvíte podle platné legislativy odpovědi zejména na tyto otázky:
Jaké jsou kategorie chráněných přírodně cenných území?
Jak jsou chráněná území značena?
Jaká pravidla platí pro chování a pohyb turistů v chráněných územích (pěší, cyklisté, lyžaři, pohyb motorových vozidel atd.)?
Jak je to se sportovními a jinými veřejnými akcemi v chráněných územích?

Délka přednášky cca 30 minut.
Přednáška je určena zejména pro pracovníky státní správy, informačních center, lidi pracující v oblasti turistického ruchu apod.
Místo: Královéhradecký kraj,
Termín: od 1. listopadu do 30. dubna,
Cena: 1200 Kč bez ohledu na počet účastníků + cestovné.
Cestovné při vzdálenosti do 20 km od obce Sedloňov neúčtováno, nad 20 km účtováno 5 Kč/km.
15 % z ceny přednášky (200,- Kč) bude využito na zajištění chodu Záchranné stanice v Jaroměři nebo na péči o přírodu.

Kontaktujte nás e-mailem coracias@seznam.cz


Příroda Orlických hor

Přednáška o přírodě Orlických hor, jejich krajině, vzácných druzích rostlin a živočichů a zajímavých lokalitách.
Délka přednášky cca 90 minut.
Přednáška je určena pro studenty od středních škol a širokou veřejnost.
Místo: Královéhradecký kraj,
Termín: od 1. listopadu do 30. dubna,
Cena: 1200 Kč bez ohledu na počet účastníků + cestovné.
Cestovné při vzdálenosti do 20 km od obce Sedloňov neúčtováno, nad 20 km účtováno 5 Kč/km.
15 % z ceny přednášky (200,- Kč) bude využito na zajištění chodu Záchranné stanice v Jaroměři nebo na péči o přírodu.

Kontaktujte nás e-mailem coracias@seznam.cz

Pomáháme přírodě a víme jak na to!
Cyklus přednášek o ochraně přírody se skládá ze čtyř samostatných bloků, které mohou být rozděleny do čtyř samostaných vyučovacích hodin a nebo realizovány v průběhu tří dní v průběhu celého školního roku. Při objednání celého cyklu je sleva na přednášku 15 Kč na osobu = cena na přednášku pak vychází na 25 Kč na osobu + cestovné.

Celý cyklus se skládá z těchto dílčích přednášek:
Pomoc volně žijícím živočichům v nouzi
Živá zahrada – jak pomáhat přírodě před naším domem
Naše ohrožená příroda a změny v krajině které ji ničí
Jak můžeme chránit tropickou přírodu z pohodlí našeho domova

Rádi byste se dozvěděli alespoň něco z výše uvedeného cyklu, ale nemáte na to ve vyučování tolik prostoru? To je velká škoda. Jsme jedna z největších a nejaktivnějších ochranářských skupin ve střední Evropě a všechny naše přednášky jsou proto mimořádně zajímavé a „vymazlené“ a určitě se vyplatí objednat si celý náš vzdělávací cyklus. Ale pokud se opravdu tolik místa nenajde – doporučujeme alespoň mix z těch nejzajímavějších výše uvedených témat. Objednejte si proto přednášku Napříč ochranou přírody letem světem

 

Napsat komentář