Kobylí – stepní trávníky Kobylská stráň – Lácary

Kobylí – stepní trávníky Kobylská stráň – Lácary

Teplomilná stráň severozápadně od obce Kobylí. Velmi cenná z hlediska stepních stanovištních podmínek, které poskytují útočiště celé řadě chráněných druhů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
třešeň křovitá

 

Předmět ochrany:

Lokalita unikátní z hlediska výskytu mnoha chráněných druhů. Z botanického hlediska se zde můžeme setkat s koniklecem lučním (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), třešní křovitou (Prunus fruticosa), kavylem Ivanovým (Stipa pennata), silenkou ušnicí (Silene otites), hvězdnicí chlumní (Aster amellus), hlaváčkem jarním (Adonis vernalis), anebo zvonkem boloňským (Campanula bononiensis). Fauna je zastoupena například těmito druhy: svižník polní (Cicindela campestris), majky (rod Meloe), čmeláci (rod Bombus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), anebo vlha pestrá (Merops apiaster).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
koniklec luční

Lokalita je nejvíce ohrožena zarůstáním expanzivními rostlinami, jako je například trnovník akát (Robinia pseudoacacia) nebo třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).

Další fotografie ZDE

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 začala naše sesterská organizace ČSOP Morava vyjednávat s vlastníky. O pozemky, ke kterým byl udělen začala v tomto roce pečovat.

Česká republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *