Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Fotografie lokality ZDE Jsou to pozůstatky otevřených bezlesých ploch s pestrou mozaikou vřesovišť, krátkostébelných, sušších květnatých trávníků, která je zajímavá hlavně z hlediska výskytu vzácných i chráněných druhů hmyzu a ptáků, kteří jsou na otevřenosti těchto lokalit existenčně závislí. Protože ploch přestaly být narušovány vojenskou a další technikou, dochází k nežádoucímu zarůstání dřevinami i expanzními druhy trav. … Pokračování textu Ralsko (Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Kraj Čarodějných přástevníků v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť