Ladis – prudké stepní stráně alpského typu pod hradem Laudegg

Popis lokality: Jižně a jihovýchodně orioentované a velmi prudké stráně s xerotermní vegetací pod hradem Laudegg v obci Ladis v rakouském Tyrolsku, konkrétněji v oblasti Landeck. Stráně se svažují až k řece Inn.   Předmět ochrany:Stepní kontinentální trávníky alpského typu s kostřavou walliskou (Festuca valesiaca). Ze vzácných rostlin zde roste mordovka nachová česká (Phelipanche purpurea … Pokračování textu Ladis – prudké stepní stráně alpského typu pod hradem Laudegg