Nenkovice/Želetice – stepní trávníky NPP Na Adamcích

Nenkovice/Želetice – stepní trávníky NPP Na Adamcích

Teplomilné panonské stepní trávníky na severozápadní okraji obce Nenkovice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokalita je mimořádně významná jak po stránce botanické, tak i zoologické. Z nejvzácnějších rostlin zde můžeme najít kriticky ohrožené druhy jako lýkovec vonný (Daphne cneorum), hadinec nachový (Echium russicum), bezobalka sivá (Trinia glauca)  a třezalka ozdobná (Hypericum elegans). Z dalších významných druhů je to koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), třemdava bílá (Dictamnus albus),  len tenkolistý (Linum tenuifolium), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hlaváček jarní (Adonis vernalis), bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), kozinec rakouský (Astragalus auhlavek_jarn2striacus), kozinec dánský (Astragalus danicus),  kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), prvosenka vyšší (Primula elatior), hvězdnice velkoúborná (Aster scepusiensis), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), rozrazil rakouský (Veronica austriaca), violka obojetná (Viola ambigua), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), vítod větší (Polygala major), černýš rolní (Melampyrum arvense), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), pipla osmahlá (Nonea pulla), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), ostřice nízká (Carex humilis), smldník jelení (Peucedanum cervaria), úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), kostřava walliská (Festuca valesiaca)

 

Ze zoologického hlediska je nejvýznamnější výskyt v celé ČR vymírajícího modráska ligrusového (Polyommatus damon), dále zde žije i  modrásek vičencový (Polyommatus thersites), modrásek kozincový (Glaucopsiche alexis), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae), soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus), vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae) či vřetenuška čičorková IMG_2542(Zygaena ephialtes), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon), lišaj pryšcový, kudlanka nábožná (Mantis religiosa), cikáda chlumní (Cicadetta montana), zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta), majka obecná (Meloe proscarabeus), majka fialová (Meloe violaceus), chroust mlynařík (Polyphylla fullo), stepník rudý (Eresus kollari), zápřednice ostuhová (Cheiracanthium effosum), zápředka měděná (Agroeca cuprea), zápředka stepní (Phrurolithus pullatus) a celá řada dalších.

Z obratlovců zde nalezneme silnou populaci ještěrky obecné (Lacerta agilis), hnízdí zde mj. i žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), strnad luční (Emberiza calandra), vlha pestrá (Metopa apiaster), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

Další fotografie ZDE

My location
Get Directions

One Reply to “Nenkovice/Želetice – stepní trávníky NPP Na Adamcích”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *