Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ X, „Banínská stráň“ – výslunná stráň

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ X, „Banínská stráň“ – výslunná stráň

Popis lokality: Rozsáhlá jihovýchodně orientovaná stráň s převážně teplomilnou vegetací (xeroterm). Ohrožení: Přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku (případně umělé zalesňování). Zajímavosti: Modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), modrásek černolemý (Plebejus argus), okáč voňavkový (Brintesia circe), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), chrastavec Kitaibelův (Knautia kitaibelii), pelyněk …

Read Article Read More

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ XI, starý sad nad sjezdovkou

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ XI, starý sad nad sjezdovkou

Popis lokality: Starý sad na východně orientovaném svahu (mezofit). Ohrožení: Přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Okáč rosičkový (Erebia medusa) (hojný), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) (hojný), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata). Aktuální management: Žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Ve spolupráci s ČSPO Arion připravujeme jednání s majiteli.

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ IX, Žlíbek – výslunná stráň střed

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ IX, Žlíbek – výslunná stráň střed

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň (xeroterm). Ohrožení: Zástin dřevin a přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Ve spodní části svahu hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), dále úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus). Aktuální management: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Ve spolupráci s ČSOP Arion připravujeme jednání s majiteli.

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ VIII, Žlíbek – výslunná stráň západní

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ VIII, Žlíbek – výslunná stráň západní

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň (xeroterm). Ohrožení: Přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Ve spodní části svahu hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) celkem hojný, dále úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus). Aktuální nanagement: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Ve spolupráci s ČSOP Arion připravujeme jednání s majiteli.

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ VII, stráňka pod „slzou“ – výslunná stráň

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ VII, stráňka pod „slzou“ – výslunná stráň

Popis lokality: Výslunná jihozápadně orientovaná stráň (xeroterm), z většiny intenzivně zemědělsky využívaná, z části zpustlá. Ohrožení: Zástin dřevin a přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Černýš rolní (Melampyrum arvense), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) (potenciálně  modrásek jetelový (Polyommatus bellargus) a řada dalších zajímavých motýlů). Aktuální management: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Ve spolupráci s ČSOP Arion …

Read Article Read More

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ VI, „nad salaší“

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ VI, „nad salaší“

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň (xeroterm) značně zpustlá, křovím zarůstající. Ohrožení: Zástin dřevin a přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Černýš rolní (Melampyrum arvense), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus). Aktuální nanagement: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Ve spolupráci s ČSOP Arion připravujeme jednání s majiteli.

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ V, Karpaty – výslunné stráně s jalovcem

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ V, Karpaty – výslunné stráně s jalovcem

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň (xeroterm-subxeroterm) s místy značně degradovanou vegetací a stromovým nárostem. Ohrožení: Zástin dřevin a přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Jalovec obecný (Juniperus comunnis), dále úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) (potenciálně modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), okáč rosičkový (Erebia medusa) a jiné zajímavé motýli). Aktuální management: Od roku 2016 máme povolení …

Read Article Read More

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ IV, Karpaty – výslunné stráně s hořcem křížatým

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ IV, Karpaty – výslunné stráně s hořcem křížatým

Popis lokality: Výslunná jižně orientovaná stráň (subxeroterm). Ohrožení: Nárost dřevin (převážně borovice lesní (Pinus sylvestris)) a přirozená degradace bylinného patra zapříčiněná neúdržbou pozemku. Zajímavosti: Zbytková populace hořce křížatého (Gentiana cruciata), hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) (potenciálně modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), okáč rosičkový (Erebia medusa) a jiné zajímavé motýli). Aktuální nanagement: Od roku 2016 máme povolení k údržbě …

Read Article Read More

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ III, U Serpentin – výslunná stráň

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ III, U Serpentin – výslunná stráň

Popis lokality: Značně zpustlá, křovím zarůstající jižně orientovaná stráň, zjevně se zde již projevuje vyšší nadmořská výška (subxeroterm). Ohrožení: Přirozená degradace bylinného patra – expanze dřevin a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Zajímavosti: Zatím nic nezjištěno, potenciálně okáč esíčkový (Erebia medusa), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene), hnědásek jitrocelový (Melitaea thalia) a další zajímavý motýli. Z rostlin zjištěn kruštík …

Read Article Read More

Lokality „Motýlí království Svitavské Karpaty“ II – starý sad

„Motýlí království Svitavské Karpaty“ II – starý sad

Popis lokality: Starý do značné míry zpustlý ovocný sad na víceméně jižním svahu (xeroterm-subxeroterm). Ohrožení: Především expanze dřevin a přirozená degradace bylinného patra, méně pak nešetrné zemědělské hospodaření. Zajímavosti: Modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), okáč rosičkový (Erebia medusa) , krutihlav obecný (Jinx torquilla) (potenciálně modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek černolemý (Plebejus argus), …

Read Article Read More