Lokality Rejvíz – rašeliniště Národní přírodní památky Rejvíz

Rejvíz – rašeliniště Národní přírodní památky Rejvíz

Předmět ochrany:  Z rostlinného společenstva se zde nachází rojovník bahenní, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec plamatý, fuchsův a májový, ostřice plstnatoplodá, vrbina kytkokvětá, všivec lesní, vzácně hadilka obecná či ostřice blešní.   V lesních porostech lze najít vzácnější druhy saproxylických brouků jako kovařík (Danosoma fasciata a Diacanthous undulatus) nebo lesák (Dendrophagus crenatus). Významné je také společenstvo vážek, kdy v samotné …

Read Article Read More