Nezařazené Moravskotřebovsko – Motýlí království nad Třebůvkou

Moravskotřebovsko – Motýlí království nad Třebůvkou

Motýlí království Jednotlivé lokality zde: Radkov Roztání I Roztání II Roztání III Plechtinec – horní stráň Petrůvka I – roh lesa Petrůvka II – kraj lesa Pěčíkov západ – zbytky podél cest Pěčíkov, jihozápadní svahy pod Lískovcem – stráně od vesnice podél cesty až ke stožáru Pěčíkov střed, velká stráň – bývalá pastvina Pěčíkov střed, …

Read Article Read More

Lokality České Meziříčí/Pohoří – slatinné louky, mokřady a lesy přírodní rezervace Zbytka

České Meziříčí/Pohoří – slatinné louky, mokřady a lesy přírodní rezervace Zbytka

Kompletní fotogalerie ZDE: Rozsáhlejší komplex slatin, mokřadních, mezofilních i sušších luk který je ve velmi pestrém sledu promíchán s listnatými lesy lužního až mezofilního charakteru. Habrové doubravy v severozápadní části s bohatými porosty česneku medvědího by snad mohly být kontinuálním lesem. Některé zdejší slatiny (jedny z posledních a nejzachovalejelších alkalických slatin v severovýchodních Čechách) naopak …

Read Article Read More

Lokality Milovice – krátkostébelné trávníky přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem

Milovice – krátkostébelné trávníky přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem

Předmět ochrany: Kromě vstavače kukačky (Anacamptis morio) zde ze vzácnějších druhů roste hořec křížatý (Gentiana cruciata), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), černýš rolní (Melampyrum arvense), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kozinec dánský (Astragalus danicus), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) a ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus). Vstavač vojenský (Orchis militaris) a hořeček nahořklý (Gentianella amarella) jsou zde již několik let …

Read Article Read More

Nezařazené Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Stará Ves/Rýmařov (část Janovice)/Harrachov – mozaika mokřadních a mezofilních luk a pramenišť – přírodní rezervace Růžová

Vlhká prameniště i susší loučky obklopené pásy dřevin v jihovýchodní části CHKO Jeseníky. Předmět ochrany: Kociánek dvoudomý, prstnatec májový, vachta třílistá, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá. Historická lokalita hořce jarního, masožravé tučnice obecné. Z obojživelníků zde žije čolek horský, čolek obecný, skokan hnědý a vzácněji ropucha obecná. Z plazů zjištěna ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, …

Read Article Read More

Lokality Zahrádky komtesky trávničky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Zahrádky komtesky trávničky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Nacházejí se zde vyvinutá vřesoviště. Zatím zde není potvrzen výskyt modráska obecného, ale je velmi pravděpodobné, že zde ještě přežívá, nebo sem domigruje z okolních lokalit, až odstraníme pro něj nepřekonatelné překážky. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými …

Read Article Read More

Lokality Kraj pončošek a trychtýřků – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Kraj pončošek a trychtýřků – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Písčiny a vřesoviště, součást migračního koridoru. Předmět ochrany:  Prozatím zjištěn hnědásek kostkovaný a jitrocelový, ale jedná se o důležitou součást migračního koridoru, jejíž význam podstatně stoupne po zahájení patřičné odborné péče. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými …

Read Article Read More

Lokality Velvyslanectví královny mateřídoušky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Velvyslanectví královny mateřídoušky – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Mikrolokalitu s recentně prokázaným výskytem vymírajícího modráska obecného (poslední ze tří lokalit v celé ČR!) ohrožuje expanze třtiny křovištní, brusnice borůvky a náletových dřevin. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami. Předmět ochrany:  „Prozatím“ je to minimálně lokalita kriticky …

Read Article Read More

Lokality Kraj divokých karafiátů – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Kraj divokých karafiátů – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Tato lokalita se nachází mezi lokalitami „Velvyslanectví královny mateřídoušky z polštářkova“ a „Centrálním vřesáčkem“. Prozatím se zde nachází porost mladých bříz a borovic. Ten je však pro spoustu denních motýlů neprostupný. Naším cílem je náletové dřeviny odstranit a tím umožnit motýlům migraci mezi oběma lokalitami. Ohrožení: Zarůstání lokality třtinou křovištní a náletovými dřevinami. Hmyz je zde …

Read Article Read More