Pardubice – bývalé vojenské cvičiště Červ...

Pardubice – bývalé vojenské cvičiště Červeňák

Popis lokality: Lokalita se skládá ze tří různých částí. Je to louka nebo spíše zarůstající terénní deprese po pojezdech techniky, poskytující stanoviště právě pro listonohy a žábronožky. Dalšími jsou stromové porosty složené hlavně ze staré topolové výsadby s příměsí dubu a jilmu, v menší míře i ovocných stromů. Právě staré topoly a stromové houby na […]

Svatý Jan pod Skalou/Hostim – skalní step...

Svatý Jan pod Skalou/Hostim – skalní step Třesina v NPR Karlštejn

Popis lokality: Skalní step s výskytem celé řady vzácných rostlin a živočichů. Předmět ochrany: Žije zde ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), saranče německá (Oedipoda germanica), pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), okáč metlicový (Hipparchia semele), perleťovec prostřední (Argynnis addipe), soumrační podobný, (Pyrgus armoricanus), mochnový (P. serratulae), proskurníkový (P. carthami) a […]

Hořečky na zachráněné stráni letos v rekordním ...

Hořečky na zachráněné stráni letos v rekordním počtu!

Další z mnoha strání které by bez nás dnes už neexistovaly. Letošní počet hořečků byl rekordní – celkem 1458 kusů! Tuto lokalitu se nám podařilo v roce 2015 a 2016 vykoupit od původních majitelů díky veřejné sbírce Místo pro přírodu. Více v TV reportáži zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1011 … deo/492910  

Plumlovské xerotermy

Plumlovské xerotermy

Popis lokality: Zbytky suchých a teplých strání, stepní trávníky až skalní stepy v okolí Plumlova. Jádrovou lokalitou je PP Čubernice – skalní step na okraji Plumlova. Po okolí je rozeseto mnoho dalších menších lokalitek se stepními trávníky. Zajímavosti: Modrásek jetelový (Polyommatus coridon) (místy hojný), modrásek černolemý (Plebejus argus), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), […]

Dzbel staveniště

Dzbel staveniště

Popis lokality: Dlouhodoběji nevyužívané staveniště. Mozaika suchých (xerotermních) a mokřadních stanovišť. Zajímavé druhy: 2015: Hvozdík kartouzek (Dianthus cartusianorum), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), perleťovec prostřední (Arginnis adippe), perleťovec kopřivový(Brenthis ino), perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis). Ohrožení lokality: Různé formy likvidace vegetace a stanovišť. Vztah k pozemkovému spolku: Lokalitu sledujeme od roku 2015 – […]

Malé Hradisko

Malé Hradisko

Popislokality: Zbytky kdysi velkého komplexu výslunných strání (xerotermy). Zajímavosti: Perleťovec prostřední (Argynnis adippe), perleťovec velký (Argynnis aglaja), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene),bělásek luční/hrachorový (Leptidea juvernica/sinapis), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Nedávná historie: soumračník čárkovaný (Hesperia comma), perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne), hnědásek květelový (Melitaea didyma). Vztah […]

Lipová motokros

Lipová motokros

Popis lokality: Mohlo by se jednat o kvalitní biotop. Je potřeba udělat průzkum lokality.

PR Průchodnice (plus přilehlé okolí)

PR Průchodnice (plus přilehlé okolí)

Popis lokality: Suché a teplé trávníky (xeroterm). Zajímavosti: 2015: soumračník čárkovaný (Hesparia comma), perleťovec nejmenší (Boloria dia), Okáč strdivkový (Coenonympha arcania), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), jalovec obecný (Juniperus communis). Nedávná historie: hnědásek květelový (Melitaea didyma), modrásek bělopásný (Aricia eumedon). Ohrožení lokality: Citlivější druhy hmyzího společenstva na lokalitě jsou devastovány plošnou traktorovou sečí! Jiné části lokality […]

Kladky, Bělá

Kladky, Bělá

Popis lokality: Areál bývalého dětského táboru, suché a teplé, jižně orientované stráně s kvalitní vegetací (xeroterm), přecházející v květnatou nivu potoka. Zajímavé druhy: 2015: perleťovec prostřední (Argynnis adippe), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), bělásek luční/hrachorový (Leptidea juvernica/sinapis), modrásek nejmenší (Cupido minimus), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria). Znedávné historie: hnědásek květelový (Melitaea didyma) (2007), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), ohniváček […]

Dzbel, PP Na Kozénku

Dzbel, PP Na Kozénku

Popis lokality: Suchá a teplá stráň a přilehlé meze a okraje luk (květnatý xeroterm). Zajímavé druhy: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), záraza (Orobanche sp.), perleťovec nejmenší (Boloria dia), martináč habrový/podobný (Saturnia pavonia/pavoniella). Vztah k pozemkovému spolku: Z botanického hlediska je lokalita zajišťovaná dobře, ale bohužel je ochrana špatně koncipovaná z hlediska ochrany bezobratlých. Zatím zde zajišťujeme […]

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara je v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!