Hořečky na zachráněné stráni letos v rekordním ...

Hořečky na zachráněné stráni letos v rekordním počtu!

Další z mnoha strání které by bez nás dnes už neexistovaly. Letošní počet hořečků byl rekordní – celkem 1458 kusů! Tuto lokalitu se nám podařilo v roce 2015 a 2016 vykoupit od původních majitelů díky veřejné sbírce Místo pro přírodu. Více v TV reportáži zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1011 … deo/492910  

Plumlovské xerotermy

Plumlovské xerotermy

Popis lokality: Zbytky suchých a teplých strání, stepní trávníky až skalní stepy v okolí Plumlova. Jádrovou lokalitou je PP Čubernice – skalní step na okraji Plumlova. Po okolí je rozeseto mnoho dalších menších lokalitek se stepními trávníky. Zajímavosti: Modrásek jetelový (Polyommatus coridon) (místy hojný), modrásek černolemý (Plebejus argus), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), […]

Dzbel staveniště

Dzbel staveniště

Popis lokality: Dlouhodoběji nevyužívané staveniště. Mozaika suchých (xerotermních) a mokřadních stanovišť. Zajímavé druhy: 2015: Hvozdík kartouzek (Dianthus cartusianorum), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), perleťovec prostřední (Arginnis adippe), perleťovec kopřivový(Brenthis ino), perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis). Ohrožení lokality: Různé formy likvidace vegetace a stanovišť. Vztah k pozemkovému spolku: Lokalitu sledujeme od roku 2015 – […]

Malé Hradisko

Malé Hradisko

Popislokality: Zbytky kdysi velkého komplexu výslunných strání (xerotermy). Zajímavosti: Perleťovec prostřední (Argynnis adippe), perleťovec velký (Argynnis aglaja), perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene),bělásek luční/hrachorový (Leptidea juvernica/sinapis), hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Nedávná historie: soumračník čárkovaný (Hesperia comma), perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne), hnědásek květelový (Melitaea didyma). Vztah […]

Lipová motokros

Lipová motokros

Popis lokality: Mohlo by se jednat o kvalitní biotop. Je potřeba udělat průzkum lokality.

PR Průchodnice (plus přilehlé okolí)

PR Průchodnice (plus přilehlé okolí)

Popis lokality: Suché a teplé trávníky (xeroterm). Zajímavosti: 2015: soumračník čárkovaný (Hesparia comma), perleťovec nejmenší (Boloria dia), Okáč strdivkový (Coenonympha arcania), modrásek tmavohnědý (Aricia agestis), jalovec obecný (Juniperus communis). Nedávná historie: hnědásek květelový (Melitaea didyma), modrásek bělopásný (Aricia eumedon). Ohrožení lokality: Citlivější druhy hmyzího společenstva na lokalitě jsou devastovány plošnou traktorovou sečí! Jiné části lokality […]

Kladky, Bělá

Kladky, Bělá

Popis lokality: Areál bývalého dětského táboru, suché a teplé, jižně orientované stráně s kvalitní vegetací (xeroterm), přecházející v květnatou nivu potoka. Zajímavé druhy: 2015: perleťovec prostřední (Argynnis adippe), modrásek bahenní (Phengaris nausithous), bělásek luční/hrachorový (Leptidea juvernica/sinapis), modrásek nejmenší (Cupido minimus), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria). Znedávné historie: hnědásek květelový (Melitaea didyma) (2007), pestrobarvec petrklíčový (Hamearis lucina), ohniváček […]

Dzbel, PP Na Kozénku

Dzbel, PP Na Kozénku

Popis lokality: Suchá a teplá stráň a přilehlé meze a okraje luk (květnatý xeroterm). Zajímavé druhy: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), záraza (Orobanche sp.), perleťovec nejmenší (Boloria dia), martináč habrový/podobný (Saturnia pavonia/pavoniella). Vztah k pozemkovému spolku: Z botanického hlediska je lokalita zajišťovaná dobře, ale bohužel je ochrana špatně koncipovaná z hlediska ochrany bezobratlých. Zatím zde zajišťujeme […]

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně X

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně X

Popis lokality: Cenné výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm až subxeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Předmět ochrany: Hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia) a vřetenuška komonicová (Zygaena viciae). Aktuálná manahement: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Připravujeme jednání s majiteli.

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně IX

Hynčina-Pohledy – výslunné stráně IX

Popis lokality: Cenné výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm až subxeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Předmět ochrany: Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), mateřídouška (Thymus sp.), modřenec chocholatý (Muscari comosum), dobromysl (Origanum sp.), vřetenuška komonicová (Zygaena viciae) a perleťovec nejmenší (Boloria dia). Aktuálná manahement: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Připravujeme […]

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara je v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!