Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky ...

Kozly/Jablonec/Sinutec – skalní trávníky Dlouhá hora

Předmět ochrany: Roste zde koniklec luční český  (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),  kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý (Schabiosa ochroleuca), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Vzah k […]

Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi náro...

Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Oblík

Předmět ochrany: hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), k. tenkolistý (Stipa tirsa),k. chlupatý (Stipa dasyphylla) a další, kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), lilie zlatohlávek, […]

Milá – skalní stepi přírodní rezervace Mi...

Milá – skalní stepi přírodní rezervace Milá

Předmět ochrany: Roste zde: hlaváček jarní (Adonis vernallis), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a záraza namodralá (Orobanche coerulescens). Z živočichů zde žije: užovka hladká (Coronella austriaca) a zmije obecná (Vipera berus), z ptáků chřástal polní (Crex crex), holub doupňák (Columba oenas), […]

Raná-skalní stepi národní přírodní rezervace Ra...

Raná-skalní stepi národní přírodní rezervace Raná

Předmět ochrany: Roste zde ovsíř stení (Helictotrichon desertorum), tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), k. rakouský (A. austriacus) a k. dánský (A. danicus), hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), […]

Křižatky/Koněprusy/Tmaň – skalní stepi ná...

Křižatky/Koněprusy/Tmaň – skalní stepi národní přírodní památky Kotýz

Popis lokality: Xerotermní společenstva. Předmět ochrany: Roste zde tařice skalní (Aurinia daxatilis), tařice horská (Alyssum montanum), rozchodníky (Sedum sp.), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), devaterníček šedý (Helianthemum canum), konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia), křivatec nejmenší (Gagea minima). Z mechů zde rozste například: trněnka tlustožeberná (Eurhynchium crassinervium), rokyt Vaucherův (Hypnum vaucheri), děrkavka istrijská (Grimmia tergestina),  děrkavka chluponosná (Grimmia trichophylla), […]

Koněprusy/Tmaň/Suchomasty – skalní stepi ...

Koněprusy/Tmaň/Suchomasty – skalní stepi národní přírodní památky Zlatý kůň

Popis lokality:  Xerotermní společenstva. Předmět ochrany: Roste zde lomikamen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Žije zde plž Chondrina avenacea a dále závornatka Bulgarica nitidosa (endemit Českého krasu a Křivoklátska) druhy z čeledi mandelinkovitých Cryptocephalus cordiger, C. nitidus, Timarcha goettingensis, Luperus xanthopoda, Aphtona herbigrada, Longitarsus noricus a Psylliodes instabilis, z nosatcovitých Tychius schneideri, krytonosec Ceutorhynchus coerulescens a listopas angreštový (Barypeithes […]

Archlebov – zarostlý sad

Archlebov – zarostlý sad

Bývalý ovocný sad zcela zarostlý náletovými dřevinami a invazními bylinami. O co tu tedy jde? O jedinou populaci cikády viničné (Tibicina haematodes), která se vyskytuje v přilehlé vinici a lese. Předmět ochrany: Cikáda viničná je biotopově náročný druh hmyzu. Vyžaduje osluněné a vysoké stromy, ze kterých se v létě ozývají samci. Samice potřebují nízké roztroušené […]

Hradčany/Skelná Huť/Kuřívody – písčiny, vřesovi...

Hradčany/Skelná Huť/Kuřívody – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Království vlčích vřesovišť (východní část)

V rámci celé oblasti se jedná (spolu s východní částí) o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesovišť a písčin. Biokoridor […]

Březová nad Svitavou – Brněnec

Březová nad Svitavou – Brněnec

Popis lokality: Výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Předmět ochrany: Roste zde mateřídouška (Thymus sp.), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) a rmen barvířský (Anthemis tinctoria). Místy jsou zde paloučky s řídkými trávníky. Aktuální management: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Připravujeme jednání s majiteli.

Březová nad Svitavou – jih

Březová nad Svitavou – jih

Popis lokality: Výslunné stráně se světlo a teplomilnými společenstvy (xeroterm), součást důležitého migračního koridoru mezi Čechami a Moravou. Aktuální management: Zatím žádný. Vztah k pozemkovému spolku: Připravujeme jednání s majiteli.

Podpořte ochranu přírody

Podpořte i vy ochranu naší přírody. Díky Vašim darům můžeme chránit nejcennější přírodní lokality. Pomozte nám pokračovat v naší práci.
CHCI PODPOŘIT JARO Jaroměř

Partnerské organizace

V péči o některé lokality úzce spolupracujeme s:

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Péče o části nebo celé lokality: Ještěrčí ráj, Josefov, Na Plachtě, Písník Jaroměř, Pouzdřanská step, Soví doly, Violky, Východočeská Sahara je v roce 2015 realizována z projektu "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ – MOKŘADŮ A STEPÍ – PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Děkujeme!