Raná-skalní stepi národní přírodní rezervace Raná

Raná-skalní stepi národní přírodní rezervace Raná

Fotogalerie ZDE

Předmět ochrany:

Roste zde ovsíř stení (Helictotrichon desertorum), tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), k. rakouský (A. austriacus) a k. dánský (A. danicus), hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), k. tenkolistý (Stipa tirsa) a endemitický kavyl sličný lysý.

Z živočichů se zde vyskytuje užovka hladká (Coronella austriaca), z ptáků strnad zahradní (Emberiza hortulana), linduška úhorní (Anthus campestris), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), ze savců sysel obecný (Spermophilus citellus). Z pavouků se zde vyskytuje např. skálovka Haplodrassus bohemicus. Z hmyzu okáč skalní (Chazara briseis), o. metlicový (Hipparchia semele), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), m. ligrusový (Polyommatus damon) a soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), střevlíci (zjištěno celkem 123 druhů), z nich významní jsou např. Harpalus cisteloides hurkai (endemit Lounského středohoří), Polistichus connexus a Licinus cassideus dále Catops nigricantoides, drabčíci Heterothops balthasari a Taxicera renneri, vrubouni Euheptaulacus villosus a Rhyssemus germanus, krasci Cylindromorphus bifrons a nosatci Otiorhynchus conspersus, endemické saranče Stenobothrus eurasius bohemicus a mnoho dalších.

 Vzah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 jsme uzavřeli ústní dohodu s vlastníkem o spolupráci při ochraně této lokality. Pomáháme zde s monitoringem vymírajícího a v celé střední Evropě kriticky ohroženého druhu motýla – okáče skalního a návrhem opatření jak tento druh na poslední chvíli ještě zachránit.  Od roku 2017 navíc pomáháme i s aktivní péčí o tuto lokalitu.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *