Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – severní část

Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – severní část

Část bývalého vojenského výcvikového prostoru severně od Vrchbělé (část Bělé pod Bezdězem). Z důvodu rozlohy, rozdílných vlastníků a částečně i rozdílných společenstev je celá lokalita rozdělena na jižní, severní a východní část. Severní se nalézá jižně od Vrchbělské rokle až po nejjižnější (čtvrtou) cestu od východu na západ, která půlí lokalitu na dvě části.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Předmět ochrany:

Zatím stále ještě bohaté, byť čím dál ohroženější populace m.hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica), soumračníka slézového (Carcharodus alceae), skořicového (Spialia sertorius), čárkovaného (Hesperia comma) a snad i stále ještě žlutoskvrnného (Thymelicus acteon). Bohužel modrásek komonicový (Polyommatus dorylas) zde již patrně vyhynul, dílem absencí vhodného managementu a dílem přímé likvidace jeho posledního mikrostanoviště. Dále se zde vyskytuje silnější populace skřivana lesního (Lullula arborea) a strnada lučního (Miliaria calandra), i bohužel ubývající populace lelka lesního (Caprimulgus europaeus).

Z rostlin stojí za zmínku zejména velmi početná populace vratičky měsíční, prhy arniky, několik trsků kociánku dvoudomého a až několik set ex. vstavače kukačky. Na zbytcích písčin je možné nalézt i nahorputku písečnou či kolenec Morissonův. Koniklec luční český vyhynul vlivem navážky popílku.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vítod nahořklý (Polygala amarella) Hořec křížatý (Gentiana cruciata)
DSCF0117_3_Vrchbela OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) Vratička měsíční (Botrychium lunaria)

 

 

Kompletní seznam druhů i se stupni ohrožení je v níže uvedené tabulce (s využitím podkladů Jaroslava Zámečníka, Pavla Marhoula, Davida Čípa a dalších):

Český název Latinský název Červený seznam Vyhláška 395/92 sb Poznámka
Drabčík Ocypus ophthalmicus VU
Hnojník Onthophagus semicornis NT
Chrobák ozbrojený Odonteus armiger EN O
Chroustek Omaloplia nigromarginata VU
Střevlík Carabus problematicus O
Střevlík Polistichus connexus VU
Střevlík Cymindis macularis NT jediná známá populace druhu v Čechách
Střevlík Harpalus melancholicus VU
Střevlík Bembidion pygmaeum VU
Střevlík měděný Carabus cancellatus NT
Střevlík polní Carabus arcensis O
Svižník lesní Cicindela sylvatica NT O
Svižník polní Cicindela campestris O
Batolec duhový Apatura iris O
Hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia EN
Přástevník jestřábníkový Spiris striata lokálně významný druh
Modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis VU
Modrásek komonicový Polyommatus dorylas EN posledí známá populace druhu v Čechách patrně zanikla výstavbou sáňkařských kopců
Modrásek lesní Cyaniris semiargus VU
Ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron VU
Ostruháček jilmový Satyrium w-album VU
Otakárek fenyklový Papilio machaon O
Otakárek ovocný Iphiclides podalirius VU O
Bělásek ovocný Arporia crataegi NT poprvé zaznamenán v roce 2011 v severní a jižní části území, šíří se
Soumračník čárkovaný Hesperia comma VU
Soumračník skořicový Spialis sertorius VU
Blýskavka hasivková Callopistria juventina EN
Bourovec ovocný Gastropacha quercifolia NT
Lišaj pryšcový Hyles euphorbiae EN O
Osenice vřesová Lycophotia molothina EN
Přástevník angreštový Rhyparia purpurata EN
Přástevník fialový Coscinia cribaria EN
Saranče tmavá Chorthippus pullus NT
Mravenec otročící Formica fusca O
Mravenec travní Formica pratensis O
Mravenec loupeživý Formica sanguinea O
vstavač kukačka Orchis morio C1 SO několik set ex.
vratička měsíční Botrichium lunaria C2 velmi početné populace na místech s nezapojenou vegetací, stovky fertilních exemplářů
hořec křížatý Gentiana cruciata C2 O desítky rostlin v xerotermní vegetaci na valech pro tanky
osívka kulatoplodá Erophila spathulata C3 stovky rostlin na místech s nezapojenou vegetací
prha arnika Arnica montana C3 O desítky ex
kociánek dvoudomý Antennaria dioica C2 O několik trsů
koniklec luční český Pulsatilla pratensis subsp. bohemica C2 SO výskyt patrně zanikl výstavbou sáňkařských kopců
kolenec Morrisonův Spergula morisonii C3 jednotlivě
nahoprutka písečná Teesdalia nudicaulis C2 jednotlivě
vemeník dvoulistý Platanthera bifolia O
vítod nahořklý pravý Polygala amarella subsp. amarella C2
 bělořit šedý SO (na tahu)
bramborníček černohlavý O
bramborníček hnědý O
datel černý
krutihlav obecný SO
křepelka polní O
lelek lesní SO
moták pochop O
kalous pustovka SO (na tahu)
skřivan lesní SO
sluka lesní O
strnad luční KO
vlaštovka obecná O
žluva hajní SO
čolek obecný SO
ropucha obecná O
ještěrka obecná SO
ještěrka živorodá SO
slepýš křehký SO
užovka obojková O
užovka hladká SO
zmije obecná KO

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2013 se nám podařilo získat na nejcennější polovinu zájmové plochy souhlas s péčí a proto jsme se již pustili do prvních opatření pro uchování zdejších mimořádných přírodních hodnot.

Další fotografie ZDE

Motýlí království

Ralsko – Motýlí království vlčích vřesovišť

One Reply to “Bělá pod Bezdězem/Vrchbělá – bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko – severní část”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *