Mutěnice – stepní trávníky – PP Bílý kopec u Čejče

Mutěnice – stepní trávníky – PP Bílý kopec u Čejče

Komplex teplomilných strání táhnoucí se mezi obcemi Mutěnice a Čejč, součástí přírodní památky Bílý kopec u Čejče.

IMG_2142

 

Předmět ochrany:

Lokalita velmi cenná z hlediska  zachování zbytků teplomilných biotopů, na které je zde vázána celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Velmi unikátní je výskyt chrobáka jednorohého (Bombelasmus unicornis), který zde má poslední lokalitu v celé ČR. Bohužel jeho výskyt nebyl v posledních letech exemplárně doložen. Z dalších zajímavých druhů je to například silničník (Ochodaeus chrysomeloides), chrobák ozbrojený (Bolboceras armiger), hlodáč (Trox eversmannii), listokaz skvrnitý (Anisoplia agricola), svižník německý (Cylindera germanica), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), saranče vlašská (Calliptamus italicus) a mnoho dalších. Z obratlovců vlha pestrá (Merops apiaster), pěnice vlasšská (Sylvia nisoria), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). Z botanického hlediska je to například katrán tatarský (Crambe tataria), lněnka Dollinerova (Thesium dollineri), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), hrachor panonský (Lathyrus pannonicus), kosatec nízký (Iris pumila), šater latnatý (Gypsophila paniculata), silenka lepkavá (Silene viscosa), anebo černucha rolní (Nigella arvensis).

 

Další fotografie ZDE

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 se naší sesterské organizaci ČSOP Morava podařilo sehnat první souhlasy vlastníků, bohužel ne dostatek na zajištění adekvátní péče žádoucí části lokality. Od roku 2015 zajišťuje ČSOP Morava na malé části území management ve spolupráci s jihomoravským krajem. V příštích letech plánujeme zásahy pokud možno rozšířit.

 

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *