Dobré pole – stepní trávníky – NPP Dunajovické kopce

Dobré pole – stepní trávníky – NPP Dunajovické kopce

Téměř 100 ha plocha se zachovalou stepní vegetací a na ní vázanými ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů. Rozprostírá se mezi obcemi Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole a Dolní Dunajovice. 

IMG_4535

 

Předmět ochrany:

Velmi cenná teplomilná lokalita, která poskytuje útočiště široké škále chráněných a ohrožených druhů. Z rostlin jsou to například: katrán tatarský (Crambe tataria), pelyněk Pančicův (Artemisia pancicii), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), mandloň nízká (Prunus tenella), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), kosatec nízký (Iris pumila), vstavač vojenský (Orchis militaris), hojník chlumní (Sideritis montana), topolovka bledá (Alcea biennis), kamejka lékařská (Lithospermum officinale), pipla osmahlá (Nonea pulla), oman mečolistý (Inula ensifolia), celá řada záraz (Orobanche sp.) a mnoho dalších. Lokalita je také velmi cenná z hlediska zoologického, vyskytují se zde například: majky (Meloe sp.), kalous_pustovka6tesaříci (Dorcadion sp.), svižník německý (Cicindela germanica), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), bourovec trnkový (Eriogaster catax), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), pěnice vlasšská (Sylvia nissoria), strnad luční (Miliaria calandra), krutihlav obecný (Jynx torquilla), dudek chocholatý (Upupa epops), brkoslav severní (Bombycilla garrulus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), kalous pustovka (Asio flammeus), křeček polní (Cricetus cricetus), sysel obecný (Spermophilus citellus) a mnoho dalších.

 

Další fotografie ZDE

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 navázala naše sesterská organizace ČSOP Morava kontakt s vlastníkem (AOPK ČR) a ve spolupráci s ním vypomáhá na částech lokality se zajišťováním adekvátního managementu.

 

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *