Hovorany – Hovoranské Úlehle – panonské sprašové trávníky

Hovorany – Hovoranské Úlehle – panonské sprašové trávníky

Teplomilná stráň na spraši jihovýchodně od Čejče, jihozápadně od Hovoran, naproti čerpací stanici pohonných hmot.

IMG_0019_panorama
 
Předmět ochrany:

Entomologicky velmi významná lokalita doplňující zdejší komplex pannoských stepních trávníků. Snad zde stále ještě přežívá dnes již delší dobu nezvěstný chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis), nebo střevlík uherský (Carabus hungaricus), dále silničník Ochodaeus chrysomeloides, chrobák ozbrojený (Odonteus armiger), hlodáči Trox eversmaniiTrox cadaverinus, nalézt zde můžeme i na houby vázané brouky jako je Combocerus glaber, nebo trojáč Triplax lepida. Pochopitelně ale nemohou chybět ani na podobných jihomorovaských lokalitách zatím naštěstí stále ještě relativně běžnější druhy jako je zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), i pozoruhodný prskavec menší (Brachinus explodens), atraktivní kudlanka nábožná (Mantis religiosa), nebo majka obecná (Meloe proscarabeus) a majka Meloe decorus. Četní jsou i zástupci různých druhů blanokřídlých, nebo denních i nočních motýlů.

Výzkum bezobratlých živočichů na této lokalitě stále probíhá a uvítáme proto jakékoli informace k dalším druhům, včetně ověření výskytů druhů vzácnějších.

Další fotografie ZDE
 
 
 
Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Od roku 2012 se zatím bohužel neúspěšně snažíme o spolupráci s vlastníkem (obec Hovorany) ohledně zajištění adekvátní péče o tuto lokalitu, která bez patřičných zásahů nadále degraduje. V roce 2015 se naší sesterské organizaci ČSOP Morava podařilo získat souhlas, a tak od tohoto roku začíná o lokalitu konečně pečovat.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *