Svatý Jan pod Skalou/Hostim – skalní step Třesina v NPR Karlštejn

Svatý Jan pod Skalou/Hostim – skalní step Třesina v NPR Karlštejn

* English below *

Popis lokality:

Skalní step s výskytem celé řady vzácných rostlin a živočichů.

tresina-jalovec-1

Předmět ochrany:

Žije zde ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), okáč metlicový (Hipparchia semele), perleťovec prostřední (Argynnis addipe), soumrační podobný, (Pyrgus armoricanus), proskurníkový (P. carthami) a skořicový (Spialia sertorius), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ostruháček trnkový (Satyrium spini), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae). Saranče vlašská (Calliptamus italicus) a soumračník mochnový (Pyrgus serratulae) jsou druhy aktuálně nezvěstné, s největší pravděpodobností už bohužel vyhynulé. tresina-daphnis-samice-1

Dále  zde roste jeřáb krasový (Sorbus eximia) a podunajský (S. danubialis), koniklec luční český (Anomone pratensis bohemica), hlaváček jarní (Adonis vernalis), ožanka hroznatá (Teucrium botrys) a kalamandra (T. chamaedrys), lomikámen třílaločný (Saxifraga tridactylites), kavyl ivanův (Stipa pennata), třemdava bílá (Dictamnus albus).

tresina-hadince-2

 

 

 

 

 

 

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2013 jsme uzavřeli s vlastníkem dohodu o spolupráci při ochraně lokality a od té doby o lokalitu pečujeme – zejména výřezy náletů, kosení,výhrab mechu a odstraňování biomasy, od roku 2017 pak i s využitím pastvy primitivních plemen ovcí a koz, včetně zimní pastvy.

EN:

Locality description

Rupicolous steppe with occurrence of many rare plants and animals.

Subject of protection

The habitat of Libelloides macaronius, Trichodes apiarius,  Pseudophilotes vicrama, Polyommatus Daphnis, Hipparchia semele, Argynnis addipe, Pyrgus armoricanus, P. carthami and Spialia sertorius. Iphiclides podalirius, Satyrium spini, Hyles euphorbiae. Calliptamus italicus and Pyrgus serratulae are currently missing, most likely unfortunately extinct.

There are also present Sorbus eximia, S. danubialis, Anomone pratensis bohemica, Adonis vernalis, Teucrium botrys and T. chamaedrys, Saxifraga tridactylites, Stipa pennata, Dictamnus albus.

Land trust status:

In 2013 we entered into an agreement with the owner to cooperate in the protection of the area and since then we have been taking care of the site – especially cutout invasive woody plants, mowing, moss digestion and biomass removal. From 2017, using grazing of primitive sheep and goat breeds, including winter grazing.

Locality of national importance where another organization of the JARO Conservation Group, specifically the Třesina Association led by Pavel Skala, managed not only to prevent the extinction of one of the last Czech populations of the Hipparchia semele, but even to actively care to create such great conditions that it is today the richest population of this species in the Czech Republic – the estimated population size based on labeling and re-capture in 2019 is up to about 6 000 ex.

A place where research winter grazing of primitive sheep and goat breeds takes place. Research on which sheep and goat breeds fit best in terms of active butterfly protection needs. Place of the attempted reintroduction of the Chazara briseis, Hyponephele lycaon, Pseudophilotes vicrama and Melitaea didyma from Miloš Andres’s rescue farms.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *