Pěčíkov – teplomilná stráň Hraničky

Pěčíkov – teplomilná stráň Hraničky

Teplomilná stráň viditelná ze silnice východně od obce Pěčíkov, severovýchodně od Hraniček, východně od Vranové.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předmět ochrany:

Teplomilná, jižně orientovaná stráň s výskytem vymírajících motýlů. Silnější populace saranče vrzavé. Dále zde žije i okáč voňavkový, lišaj pryšcový, okáč strdivkový, modrásek jetelový, perleťovec prostřední, roháček kozlík,  kudlanka nábožná, užovka hladká, ještěrka obecná, krutihlav obecný nebo ťuhýk obecný. Lze předpokládat výskyt plšíka lískového.

Dále byl proveden zběžný monitoring pavouků: Mimo běžné druhy se na lokalitě vyskytují i xerotermní druhy jako teplomil čtyřskvrnný (Titanoeca quadriguttata), příčnatka stepní (Hahnia nava). Nálezy juvenilů Amaurobius sp. (některý z lepších druhů), Drassodes sp., Haplodrassus sp., Thanatussp. a Xysticus sp. svědčí o tom, že se jedná o pěknou lokalitu se suchomilnými druhy pavouků.

Ze zajímavějších druhů rostlin xerotermních trávníků zde byly prozatím nalezeny rmen barvířský, pelyněk pravý, radyk prutnatý, kručinka barvířská, chrpa latnatá, mochna písečná, náprstník velkokvětý, pavinec horský, záraza žlutá, zeměžluč lékařská a rozchodník velký.

Saranče vrzavá

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2012 se nám podařilo první souhlasy vlastníků a od tohoto roku jsme se začali o tuto lokalitu starat.

Další fotogtafie ZDE

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *