Plechtinec – horní teplomilná stráň

Plechtinec – horní teplomilná stráň

Vrchol kopce s jižně orientovanou teplomilnou strání východně od obce Plechtinec, severně od silnice Plechtinec – Stará Roveň.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předmět ochrany:

Teplomilná společenstva bezobratlých živočichů – regionálně jedna z nejbohatších populací modráska černoskvrnného, dále se zde nalézají populace okáče voňavkového, kudlanky nábožné, cikády chlumní, potenciální lokalita hnědáska květelového a saranče vrzavé, tedy druhů které se dosud vyskytují na podobných lokalitách v blízkém okolí. Žije zde i ještěrka obecná, ťuhýk obecný a jedná se o potraví lokalitu včelojeda lesního. Dále se zde vyskytuje užovka hladká, otakárek ovocný, ostruháček kapinicový, okáč strdivkový, perleťovec prostřední, hnědásek jitrocelový, přástevník kostivalový, drvodělka sp., černýš rolní, hořeček brvitý, okrotice bílá, oman vrbolistý, rozrazil ožankový, rmen barvířský, lýkovec jedovatý.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2012 se nám podařilo získat souhlas vlastníka s péči o lokalitu a od roku 2013 se o ni staráme. Od roku 2015 se o lokalitu staráme s naší dceřinnou organizací ČSOP Arion, která zde provedla natolik razantní zásahy že se podařilo vytvořit funkční propojení s lokalitou Plechtinec – dolní stráň.

Další fotogtafie ZDE

případně ZDE

Fotografie ze základního razantního zásahu na Dolním i Horním Plechtinci ZDE

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *