Centrální Říše vřesu – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Centrální Říše vřesu – dílčí část lokality Vlčí vřesoviště ve stejnojmenném motýlím královstí

Jedná se o velmi dobře vyvinuté vřesoviště s historickým výskytem kriticky ohrožené ptačí nohy maličké (Ornitopus perpusillus). Nutný další výzkum.

Ohrožení: Zarůstání třtinou křovištní, brusnicí borůvkou a náletovými dřevinami z důvodu neúdržby. Hmyz je zde také ohrožován izolací populací na jednotlivých lokalitách, které jsou odděleny pro ně nepřekonatelnými překážkami.

Předmět ochrany:

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i Břehyňský rybník. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesoviť a písčin. Biokoridor je však zároveň i sám o sobě rozlehlou přírodovědně významnou lokalitou, jehož význam ještě stoupne na základě probíhajících zoologických a botanických výzkumů, ale i započatých či plánovaných managementových opatření.

Nutno zajistit podrobnější výzkum živočichů a rostlin.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku: O lokalitu bychom se staráme ve spolupráci s ČSOP Podještědí od roku 2017.

Toto území je dílčí součástí hlavní lokality Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

konkrétně její centrální části Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště západ a centrální část

Zároveň se jedná o součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *