Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

Hradčany/Provodín – písčiny, vřesoviště a mokřady lokality Vlčí vřesoviště

Bezlesý pás pod elektrovody který se táhne od Ralska – Kuřívod, Skelné huti až okolím obce Hradčany a dále pak pokračuje k obci Provodín. Je tvořen mozaikou písčin, vřesovišť a  mokřadů.

 

DSC_0962

 

Předmět ochrany:

V rámci celé oblasti se jedná o naprosto unikátní biokoridor propojující biologicky mimořádně hodnotné bezlesé lokality bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a jeho bezprostředního okolí ať už je to např.bývalá tanková střelnice Kuřívody a Židlov, Meandry Ploučnice, vřesoviště Hradčanského letiště, Hradčanské rybníky, pískovny u Provodína které navazují na Novozámecký rybník, Jestřebské slatiny a Swamp i Břehyňský rybník. Tyto lokality by od sebe navzájem byly jinak nezřídka zcela izolované rozlehlými lesními celky, ale takto vytvářejí jeden obří funkční bezlesý celek mokřadů, vřesoviť a písčin. Biokoridor je však zároveň i sám o sobě rozlehlou přírodovědně významnou lokalitou, jehož význam ještě stoupne na základě probíhajících zoologických a botanických výzkumů, ale i započatých či plánovaných managementových opatření.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Prozatím“ je to minimálně lokalita kriticky ohroženého modráska obecného (Plebejus idas) a dalších vzácnějších druhů bezobratlých. Z kriticky ohrožených druhů rostlin zde roste ptačí noha maličká (Ornitopus perpusillus) C1, z ohrožených druhů nalezena majka fialová (Meloe violaceus) §3, z rostlin nahoprutka písečná (Teesdalia nudiacaulis) C3. Loviště vlka obecné (Canis lupus).

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
V roce 2014 se nám spolu s naší dceřinou organizací ČSOP Podještědí podařilo získat nejprve předběžný ústní a v roce 2015 pak i písemný souhlas vlastníka s péči o lokalitu. V roce 2015 jsme proto zahájili práci nejen na zajištění odpovídající péče (likvidace náletů a expanzivních druhů rostlin, lokální vytváření ranných sukcesních stádií), ale i na dalším rozvoji celé lokality. Ten by měl v budoucnu propojovat ochranu přírody s trávením volného času v přírodě a nenásilným přírodovědným vzděláváním.  Určitým vzorem je nám lokalita Východočeská Sahara. Tzn. že časem zde chceme vytvořít velmi jemnornnou mozaiku otevřených (holých) písčin, vřesovišť, pískomilných trávníků a mokřadů v různém stupni sukcese. Zároveň by však mělo jít o plochu určenou k nenásilnému vzdělávání dětí i dospělých (Vlčí naučná stezka) a to i formou různých „populárně vzdělávacích“ prolézaček a dalších zábavně – vzdělávacích prvků. Výhledově snad i s koňskou stezkou a dráhou pro terénní cyklistiku. Vzhledem k rozlehlosti (délka celé lokality je přes 13 km) a místy i určité odlehlosti by však zároveň mělo jít o lokalitu kde je možné spatřit ve volné přírodě dokonce i vlka, nebo alespoň jeho stopy (v otevřených písčinách či bahnitých okrajích mokřadů). V těsném okolí se totiž nachází jeho dosud jediná česká populace a tento bezlesý biokoridor vytváří ideální podmínky pro jeho pozorování. Pochopitelně zejména v brzkých ranních či naopak pozdních večerních hodinách, kdy lokalita nebude tolik zatížena návštěvníky. Proto by zde měly v budoucnu vyrůst i volně přístupné pozorovatelny s infračervenými dalekohledy, které by měly usnadňovat pozorování za šera či dokonce v noci.

 

Další fotografie ZDE.

Tato lokalita je součástí Motýlího království vlčích vřesovišť

Co jsou Motýlí království?

Toto přes 13 km dlouhé území se dělí na tyto dílčí lokality:

Hradčany/Provodín-Vlčí vřesoviště západ a centrální část

Hradčany/Skelná huť/Kuřivody-Vlčí vřesoviště východ

Ralsko – Kuřivody/Skelná huť -Vlčí vřesoviště jih

Kraj pončošek a trychtýřků

Zahrádky komtesky trávničky

Centrální vřesáček

Kraj divokých karafiátů

Velvyslanectví královny mateřídoušky

Kraj stop v písku

Území španělských mušek

Centrální vřesoviště

Území mokrých tlapek

Hrabství hraběnky Ptakonožky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *