Čeperka – písčiny pod elektrovody

Čeperka – písčiny pod elektrovody

Písčiny nalézající se pod hlavním elektrickým vedením, které vede západně od  Elektrárny Opatovice směrem k Podůlšanům.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Předmět ochrany:

Vnitrozemské duny s otevřenými travinnými porosty. Entomologicky velmi významná lokalita s řadou ohrožených druhů brouků včetně kriticky ohrožené mandelinky Labidostomis tridentata. Z dalších druhů brouků je třeba jmenovat např. Cryptocephalus androgyne (coerulescens), Cryptocephalus distinguendus a Cassida rufovirens, nebo krasce Aphanisticus pusillus. Vzácnější druhy motýlů zde např. reprezentuje okáč ovsový (Mynois dryas), ale i celá řada nočních druhů motýlů včetně přástevníka užankového (Hyphoraia aulica). Na lokalitě se nalézá bohatá populace ještěrky obecné (Lacerta agilis).

Ze vzácných druhů rostlin zde nalezneme např. silně ohroženou nahoprutku písečnou (Teesdalia nudicaulis) a ostřici vřesovištní (Carex ericetorum), druhy vzácnější, vyžadující pozornost jako je bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum),  či kolenec Morisonův (Spergula morisonii).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2010 jsme získali ústní souhlas vlastníka s péčí o lokalitu a spolu s entomology (Česká společnost entomologická, Ekoento, Elater) jsme tento rok i zahájili péči o lokalitu. Podíleli jsme se i na přípravě dohody s energetiky ohledně zásahů na potlačování náletových dřevin. V následujících letech jsme pak již každoročně zajišťujeme  zásahy těžkou technikou i následnou údržbu obnovovaných ploch.

Reportáže o lokalitě ZDE  ZDE
Další fotografie ZDE.

Informace na webu Muzea východních Čech ZDEZDE

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *