Fließ – teplomilné oligotrofní alpské trávníky Motýlí cesta (Schmetterlings weg)

Fließ – teplomilné oligotrofní alpské trávníky Motýlí cesta (Schmetterlings weg)

Popis lokality: 

Prudké, jižně exponované stráně s oligotrofní xerotermní vegetací ve výšce okolo 2000 m nad mořem na západním okraji obce Fließ v rakouském Tirolsku (Přírodní park Kaunergrat) na rozhraní rakouských, italských a švýcarských Alp, nad a pod silnicí mezi malým vodopádem a tenisovým klubem. Lokalita spadá do komplexu podobných biotopů v údolí řeky Inn.

Předmět ochrany:

Původně lokalita vzácných motýlů jako je např. jasoň červenooký (Parnassius apollo), modrásek ligrusový (Polyommatus damon), nebo okáč metlicový (Hyparchia semele). Vlivem absence vhodné údržby zde však již bohužel tyto druhy vyhynuly. V oblasti však naštěstí zatím stále ještě přežívají jinde a proto bychom se chtěli pokusit o jejich návrat a vytvořit zde jednu z důležitých lokalit celé oblasti (po obnově tohoto biotopu).

Z dalších motýlů zde zatím stále ještě přežívá  otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon), hnědásek květelový (Melitaea didyma),  okáč ovsový (Minois dryas), okáč kluběnkový (Erebia aethiops), okáč drobnooký (Erebia alberganus), modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) a modrásek vikvicový (Lysandra coridon).

Na skalách se objevují oba netřesky, chráněný netřesk pavučinatý (Sempervivum arachnoideum) a netřesk střešní (S. tectorum), kozalec ladní (Artemisia campestris), i chráněný hvozdík (Dianthus sylvestris).

Zachovaly se také ještě důležité zbytky někdejší vegetace s hláváčem fialovým (Scabiosa columbaria), šalvějí luční (Salvia pratensis), astrou alpskou (Aster alpinus), hadincem obecným  (Echium vulgare), tolitou lékařskou (Vincetoxicum officinale), bedrníkem menším (Pimpinella saxifraga), dobromyslí obecnou (Origanum vulgare), mateřídouškou časnou (Thymus praecox), mochnou jarní (Potentilla verna – agg.), pupavou obecnou (Carlina vulgaris), ožankou horskou (Teucryum montanum), diviznou černou (Verbascum nigrum), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), chrpou latnatou a čekánek (Centaurea stoebe a C. scabiosa), pryšcem chvojkou (Euphorbia cyparissias), česnekem horským  (Allium montanum) a některými dalšími druhy.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Lokalita je již řadu let sledována členy JARO Österreich. Od roku 2019 bychom rádi pomohli místním s péčí o tuto lokalitu. Vzhledem ke své poloze bude území využito k osvětovým účelům a bude zde zřízena naučná stezka.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *