Eisenstadt – xerotermní trávníky (Rakousko)

Eisenstadt – xerotermní trávníky (Rakousko)

Popis lokality:

Jedná se o druhově mimořádně bohaté xerotermní  trávníky na slínu v okrese Eisenstadt. Přesná lokalizace záměrně není uvedena z důvodu ochrany některých vzácných druhů (zejména jedna z posledních panonských populací modráska ligrusového, jehož populace zde nyní balancuje doslova na hranici přežití) před nelegálními obchodníky s hmyzem.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou mozaikovitého kosení které doplňuje místní pastvu. Péči zajišťujeme ve spolupráci s pozemkovým spolkem ČSOP Arion.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *