Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Oblík

Mnichov/Chaberce/Raná – skalní stepi národní přírodní rezervace Oblík

Předmět ochrany:

hlaváček jarní (Adonis vernallis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), bělozářka liliovitá (Anthericum ramosum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. sličný (Stipa pulcherrima), k. tenkolistý (Stipa tirsa),k. chlupatý (Stipa dasyphylla) a další, kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), lilie zlatohlávek, (Lilium martagon), orsej blatoucholistý (Ficaria calthifolia) nebo křivatec pomořanský (Gagea transversalis).

Žije zde užovka hladká (Coronella austriaca), strnad zahradní (Emberiza hortulana), linduška lesní (Anthus trivialis), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) a dudek chocholatý (Upupa epops). Z bezobratlích sklípkánek Atypus muralis, stepník rudý (Eresus cinnaberinus), z motýlů bělásek ovocný (Aporia crataegi), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) a přástevník mařinkový (Watsonarctia casta), z brouků roháč obecný (Lucanus cervus), chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi), ch. ozbrojený (Odontaeus armiger), několik druhů majek (Meloe sp.), střevlíci Leistus montanus kultianus, Parazuphium chevrolati rebli (endemit Oblíku) a Amara crenata, z rovnokřídlých saranče Stenobothrus eurasius bohemicus (endemit Českého středohoří) a mnoho dalších.

Vzah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 jsme uzavřeli ústní dohodu s vlastníkem o spolupráci při ochraně této lokality. Pomáháme zde s monitoringem vymírajícího a v celé střední Evropě kriticky ohroženého druhu motýla – okáče skalního a návrhem opatření jak tento druh na poslední chvíli ještě zachránit.  Od roku 2017 navíc pomáháme i s aktivní péčí o tuto lokalitu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *