Plechtinec – dolní stráň s teplomilnou vegetací

Plechtinec – dolní stráň s teplomilnou vegetací

Úpatí kopce s jižně orientovanou slunnou strání východně od obce Plechtinec, severně od silnice Plechtinec – Stará Roveň.

Předmět ochrany:

Teplomilná společenstva bezobratlých živočichů –  populace okáče voňavkového, kudlanky nábožné, cikády chlumní, potenciální lokalita saranče vrzavé, tedy druhu který se dosud vyskytuje na podobných lokalitách v blízkém okolí. Žije zde i ještěrka obecná, ťuhýk obecný a jedná se o potraví lokalitu včelojeda lesního. Dále se zde vyskytuje užovka hladká, otakárek ovocný, ostruháček kapinicový, okáč strdivkový, perleťovec prostřední, hnědásek jitrocelový, přástevník kostivalový, drvodělka sp., černýš rolní, hořeček brvitý, okrotice bílá, oman vrbolistý, rozrazil ožankový, rmen barvířský, lýkovec jedovatý.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2015 se nám podařilo získat souhlas vlastníka s péči o lokalitu a od tohoto roku se o ni staráme v úzké spolupráci s naší dceřinnou organizací – ČSOP Arion Olomouc. Značná část lokality byla velmi zarostlá nálety, které se nám postupně z velmé míry podařilo odstranit a dokonce natolik, že se nám podařilo vytvořit funkční propojení s lokalitou Plechtinec horní.

Další fotogtafie ZDE

Fotografie ze základního razantního zásahu na Dolním i Horním Plechtinci ZDE

My location
Get Directions

 

One Reply to “Plechtinec – dolní stráň s teplomilnou vegetací”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *