Velký Vřešťov – Hořečková teplomilná stráň

Velký Vřešťov – Hořečková teplomilná stráň

Západně orientované teplomilné stráně vystupující z luk nad tokem říčky Trotiny, cca 500 m západně od silnice Velký Vřešťov – Sedlec, severně od Velkého Vřešťova. Jedná se o porosty s převažující válečkou prapořitou a dalšími druhy.

Předmět ochrany:

Lokalita je významná výskytem dvou kriticky ohrožených druhů, kterými je hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a čistec německý (Stachys germanica). Z dalších ochranářsky význačnějších druhů lze uvést pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), svízel severní (Galium boreale), prvosenku jarní (Primula veris), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine) – vše vzácné druhy vyžadující pozornost.

Významná ale je i pro teplomilný hmyz. Žije zde např. cikáda chlumní (Cicadetta montana), okáč strdivkový (Coenonympha arcania), soumračník slézový (Carcharodus alceae),  ostruháček švestkový (Satyrium pruni) či vzácnější kovařík Agriotes gallicus. Z dalších ostatních druhů živočichů je nutno zmínit i méně početnou populaci ještěrky obecné (Lacerta agilis) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) a občasné hnízdění ťuhýka obecného (Lanius collurio).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

O lokalitu se na základě ústních souhlasů vlastníků staráme (likvidace náletových dřevin, mozaikovité kosení travních porostů a odstraňování biomasy) od roku 2004. V roce 2015 a 2016 se nám ji díky veřejné sbírce Místo pro přírodu podařilo odkoupit od původních majitelů do majetku Českého svazu ochránců přírody a jedná se tak o další z „veřejněprivátních“ rezervací.

Více o lokalitě v TV reportáži Stovky hořečků vykvetly na Trutnovsku

 

Další fotografie ZDE.

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *