Bruck an der Leitha – skalní stepi (Rakousko)

Bruck an der Leitha – skalní stepi (Rakousko)

Popis lokality:

Jedná se o druhově mimořádně bohaté xerotermní vápencové trávníky v okrese Bruc an der Leitha. Přesná lokalizace záměrně není uvedena z důvodu ochrany některých vzácných druhů (zejména okáč skalní, jehož jedna z posledních panonských populací zde nyní balancuje doslova na hranici přežití) před nelegálními obchodníky s hmyzem.

Předmět ochrany: 

Rostliny:

Pelyněk pančičův (Artemisia pancicii), hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), jazýček jadranský (Eriogaster catax), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), srpovník karbincolistý (Serratula lycopifolia), řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), hlaváček jarní (Adonis vernalis), zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys), česnek žlutý (Allium flavum), česnek šerý (Allium montanum), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalum), rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), pilát lékařský (Anchusa officinalis), pochybek prodloužený (Androsace longata), sasanka lesní (Anemone sylvestris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), sveřep kostrbatý (Bromus squarrosus), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), bodlák nicí (Carduus nutans), chrpa horská (Centaurea triumfettii), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), bělotrn modrý ukrajinský (Echinops ritro ssp. ruthenicus), bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), kostřava walliská (Festuca valesiaca), křivatec luční (Gagea pratensis), křivatec nizoučký (Gagea pusilla), kakost krvavý (Geranium sanguineum), trýzel vonný (Erysimum odoratum), smil písečný (Helichrysum arenarium), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), večernice smutná (Hesperis tristis), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), kosatec nízký (Iris pumila), jalovec obecný (Juniperus communis), hrachor panenský pravý (Lathyrus pannonicus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum), len rakouský (Linum austriacum), len chlupatý (Linum hirsutum), štírovník Borbásův (Lotus borbasii), černýš rolní (Melampyrum arvense), černýš bradatý (Melampyrum barbatum), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), jablečník cizí (Marrubium peregrinum), kuřička lepkavá (Minuartia viscosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum),  modřenec hroznatý (Muscari racemosum), modřenec (Muscari tenuifolium), černucha rolní (Nigella arvensis), pipla osmahlá (Nonea pulla), jehlice nizounká (Ononis pusilla), ruměnice písečná (Onosma arenaria), ruměnice krasová (Onosma visianii), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora), snědek chocholatý (Ornithogalum comosum), snědek (Ornithogalum gussonei), záraza vyšší (Orobanche elatior), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), jitrocel písečný (Plantago indica), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), prvosenka jarní (Primula veris), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), trnka obecná (Prunus spinosa), dub pýřitý (Quercus pubescens), pryskyřník (Ranunculus ficaria), pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia), šalvěj rakouská (Salvia austriaca), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), starček celolistý (Senecio integrifolius), silenka ušnice (Silene otites), kavyl skalní (Stipa eriocaulis), kavyl (Stipa joannis), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), lněnka rolní (Thesium arvense), vrabečnice roční (Thymelaea passerina), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), pískavice thesalská (Trigonella monspeliaca), Trigonella phoeniceum, rozrazil jarní (Veronica verna), violka obojetná (Viola ambigua), suchokvět roční (Xeranthemum annuum)

 

Bezobratlí:

saranče (Stenobothrus eurasius), bourovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), roháč obecný (Lucanus cervus), slíďák Schmidtův (Alopecosa schmidti), křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), sklípkánek hnědý (Atypus affinis), Blaps lethifera, sněžnice lesklá (Boreus westwoodi), čmelák obrovský (Bombus fragrans), střevlík uherský (Carabus hungaricus), páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis), okáč skalní (Chazara briseis), Chrysochus asclepiadeusColeophora ononidellaColeophora spinella, Coleophora talinineellaCymindis axillarisCymindis variolosa, stepník rudý (Eresus niger), Harpalus saxicolaLicinus cassideus, klikoroh (Liparus dirus), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), cvrčivec révový (Oecanthus pellucens), Otiorhynchus jaqueti, otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Papilio podalirius), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata), skákavka rudopásá (Philaeus chrysops), kobylka sága (Saga pedo), martináč hrušňový (Saturnia pyri), Sceliphron destillatorius, žahalka obrovská (Scolia flavifrons), žahalka žlutá (Scolia hirta), chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi), saranče černoskvrnná (Stenobothrus nigromaculatus), přástevník starčkový (Thyria jacobaeae), drvodělka potulná (Xylocopa valga), drvodělka fialová (Xylocopa violacea), Zabrus spinipes, lačník stepní (Zebrina detrita)

 

Plazi:

slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka stromová (Elaphe longissima), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka obojková (Natrix natrix), užovka podplamatá (Natrix tessellata)

 

Savci:

netopýr velký (Myotis myotis), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), vrápanec malý (Rhinolophus hipposideros), sysel obecný (Spermophilus citellus)

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou mozaikovitého kosení které doplňuje místní pastvu. Péči zajišťujeme ve spolupráci s pozemkovým spolkem ČSOP Arion.

 

My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *