Bratislava – skalní stepi Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Bratislava – skalní stepi Národní přírodní rezervace Devínská Kobyla

Předmět ochrany:
Vápencový podklad vyhovuje lačníku stepnímu (Zebrina detrita), páskovce žíhané (Cepaea vindobonensis), i ovsence žebernaté (Chondrina clienta). Nejvýznamnější složku živočichů Devínské kobyly však tvoří hmyz. Zajímavým druhem je kobylka sága (Saga pedo), či kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Bohatě zastoupení jsou v této lokalitě také motýli a brouci. Motýlů zde žije asi 600 druhů. Nápadný je otakárek fenyklový (Papilio machaon), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), babočky, hnědásci atd. Brouků zde žije asi 380 druhů, například  roháč obecný (Lucanus cervus), či tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis), v lesích užovka stromová (Elaphe longissima). Z obojživelníků skokani, ropucha zelená (Bufo viridis) a další.V oblasti jižních a jihozápadních svahů s dostatečně hlubokou půdou je rozšířená travnatá step. Převládají zde teplomilné druhy trav, jako např. kostřava walliská (Festuca valesiaca). Na jaře svítí zlaté květy hlaváčku jarního (Adonis vernalis), modré koniklece (Palsatilla) či růžové sinokvěty měkké (Jurinea mollis).
 
Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou mozaikovitého kosení. Péči zajišťuje zejména pozemkový spolek ČSOP Arion.
 
My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *