Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Radotín/Zadní Kopanina – kavylové stepi Národní přírodní památky Cikánka I

Předmět ochrany: 

Dominantu stepi na Cikánce tvoří kavyl Ivanův, který vytváří společně se smělkem štíhlým, kostřavou walliskou žlábkatou, lipnicí úzkolistou a bojínkem tuhým suchomilný a teplomilný trávník. 

Skalnaté svahy hostí i drobný devaterník šedý, z cibulovin bělozářka liliovitá a modřenec tenkokvětý, a také jeden ze symbolů jara – koniklec luční. V květnu a červnu zde kvete len rakouský, který byl vysazen romantickými botaniky v 19. století. 

Fauna bezobratlých je zde poměrně dobře prozkoumaná. Z měkkýšů se zde vyskytují druhy skalních stepí jako žitovka obilná (Granaria frumentum) či zrnovka žebernatá(Pupilla sterri).

Řada vzácných reliktních stepních druhů fytofágních brouků spadá zvláště do čeledi mandelinkovití a nosatcovití (např. Coptocephala rubicunda, krytohlav Cryptocephalus schaefferi, bázlivec (Galeruca pomonae), dřepčík Aphthona atrocaerulea a Aphthona herbigrada, štítonoš Cassida pannonica, rod Apion, Phrydiuchus topiarius a Gymnaetron plantaginis), dále pak do čeledi střevlíkovití, např. kvapník Harpalus caspius roubali, Ophonus cordatus Panagaeus bipustulatus. Z vzácných blanokřídlých stojí za zmínku samotářská včela Megachile lagopoda a drobná včela Rhophitoides canus.

Druhově velmi početná je fauna motýlů. Žije zde kriticky ohrožený soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), soumračník podobný (Pyrgus armoricanus), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), okáč metlicový (Hipparchia semele), ohrožený ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) atd.

Z obratlovců je zde možné potkat užovku obojkovou (Natrix natrix) či běžné ptačí zástupce jako budníčka menšího (Phylloscopus collybita), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), rehka domácího (Phoenicurus ochruros), hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula) nebo skřivana polního (Alauda arvensis).

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou pastvy a mozaikovitého kosení. Péči zajišťuje pozemkový spolek Pražská pastvina
 
Více fotografií zde.
 
My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *