Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Radotín/Zadní Kopanina – skalní stepi přírodní památky Zmrzlík

Předmět ochrany: 

Nacházejí se zde převážně širokolisté suché trávníky válečky prapořité s nízkým pcháčem bezlodyžným, šalvějí luční, pcháčem panonským, zvonkem klubkatým a jehlicí trnitou. Vápencové hřbítky s mělkou půdou porůstají úzkolisté suché trávníky s kostřavou žlábkatou, kavylem Ivanovým, koniklecem lučním a vlnicí chlupatou. V obou typech trávníků roste bělozářka liliovitá.

Z měkkýšů zde žije teplomilná páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) a žitovka obilná (Granaria frumentum). Na stepích se vyskytují vzácné teplomilné druhy pavouků, např. běžník Ozyptila nigrita Xysticus robustus, reliktní fytofágní brouci z čeledi mandelinkovitých např. Coptocephala rubicunda, krytohlav Cryptocephalus primarius, bázlivec Luperus xanthopoda apod., brouci z čeledi z nosatcovitých Aceratapion penetransCycloderes pilosus či stepní lalokonosec Otiorhynchus ligustici atd. Další zdejší vzácné druhy lze najít mezi luskokazovitými brouky, dvoukřídlými, blanokřídlými či motýly.

Z obratlovců zde byl pozorován např. skokan hnědý (Rana temporaria) či ťuhýk obecný (Lanius collurio).

 
Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
V roce 2016 jsme uzavřeli s vlastníkem pozemku dohodu o spolupráci a od stejného roku o lokalitu pečujeme formou pastvy a mozaikovitého kosení. Péči zajišťuje pozemkový spolek Pražská pastvina
 
My location
Get Directions

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *