Ralsko (Kuřivody) – mozaika krátkostébelných trávníků a vřesovišť na bývalé tankové střelnici v Motýlím království Vlčích vřesovišť

Ralsko (Kuřivody) – mozaika krátkostébelných trávníků a vřesovišť na bývalé tankové střelnici v Motýlím království Vlčích vřesovišť

Zejména z entomologického hlediska velmi významná lokalita, která byla bohužel částečně zničena výstavbou fotovoltaické elektrárny. Na místech která stavbou nebyla zasažena se však stále ještě nalézají životaschopné populace řady vzácných motýlů.

 

 

Předmět ochrany:

Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) a ušlechtilého (Polyomnatus amandus), ohniváčka modrolesklého (Lycaena alciphron) a modrolemého (Lycaena hippothoe), soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) a skořicového (Spialia sertorius), vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica) a čičorkové (Zygaena ephialtes), přástevníka angreštového (Rhyparia purpurata)  a jestřábníkového (Spiris striata) či třeba štětconoše jetelového (Dicallomera fascelina), ale i celé řady dalších druhů denních a nočních motýlů (nutný další výzkum).

Ze zvláště chráněných druhů živočichů se zde vyskytuje otakárek fenyklový (Papilio machaon) §3, batolec duhový (Apatura iris) §3, střevlík Carabus scheidleri helleri §3, ropucha obecná (Bufo bufo) §3, blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)§2, ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) §2, slepýš křehký (Anquis fragilis) §2 a patrně i užovka hladká (Coronella austriaca) §2, dále ještě ze vzácnějších ptáků např. strnad luční (Miliaria calandra) §1, skřivan lesní (Lullula arborea) §2, křepelka polní (Coturnix coturnix) §2, bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) §3 i hnědý (Saxicola rubetra) §3 a ťuhýk obecný (Lanius collurio) §3.

Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste hořec křížatý (Gentiana cruciata) §3, C2 a vratička měsíční (Botrychium lunaria) §3, C2.

V minulosti se zde vyskytovali kriticky ohrožené druhy korýšů – listonoh letní (Triops cancriformis)§1 a žábronožka letní (Branchipus stagnalis) §1 které zanikly zazemněním louží po skončení tankové činnosti po r.1989.

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
Jednáme s vlastníky o spolupráci při ochraně lokality.

 

Další fotografie ZDE.

Lokalita je důležitou částí Motýlího království vlčích vřesovišť

Vzhledem ke své rozloze několika set hektarů se dále dělí na níže uvedná dílčí  území:

Zahrady královny Mateřídoušky

Kraj Čarodějných přástevníků

Zem zářivých motýlů

Pěšinky maličké víly Ptačí nožky

Údolí udatných Úročníků

Nelesní pláně lesních skřivanů

Nelesní pláně lesních skřivanů

Údolí udatných Úročníků

Pěšinky maličké víly Ptačí nožky

Zem zářivých motýlů

Kraj Čarodějných přástevníků

Zahrady královny Mateřídoušky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *