Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zahrady královny Mateřídoušky v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Ralsko(Kuřivody) – dílčí část bývalé tankové střelnice, lokalita Zahrady královny Mateřídoušky v Motýlím královstí Vlčích vřesovišť

Fotografie lokality ZDE

Na živiny mimořádně chudé trávníky, které jsou ale bohužel postupně pohlcovány agresivními porosty třtiny křovištní a nálety boroviček a nalézají se mezi Údolíčkem udatných Úročníků a cestou která lokalitu uzavírá z jižní části.

Předmět ochrany:

Na lokalitě se nacházejí životaschopné populace hnědáska kostkovaného (Melitaea cinxia), modráska lesního (Cyaniris semiargus), hnědoskvrnného (Polyomnatus daphnis) a ušlechtilého (Polyomnatus amandus), ohniváčka modrolesklého (Lycaena alciphron) a modrolemého (Lycaena hippothoe), soumračníka čárkovaného (Hesperia comma) a skořicového (Spialia sertorius), vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica) a čičorkové (Zygaena ephialtes), přástevníka angreštového (Rhyparia purpurata)  a jestřábníkového (Spiris striata) či třeba štětconoše jetelového (Dicallomera fascelina), ale i celé řady dalších druhů denních a nočních motýlů (nutný další výzkum).

Ze zvláště chráněných druhů živočichů se zde vyskytuje otakárek fenyklový (Papilio machaon) §3, batolec duhový (Apatura iris) §3, střevlík Carabus scheidleri helleri §3, ropucha obecná (Bufo bufo) §3, blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)§2, ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) §2, slepýš křehký (Anquis fragilis) §2 a patrně i užovka hladká (Coronella austriaca) §2, dále ještě ze vzácnějších ptáků např. strnad luční (Miliaria calandra) §1, skřivan lesní (Lullula arborea) §2, křepelka polní (Coturnix coturnix) §2, bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) §3 i hnědý (Saxicola rubetra) §3 a ťuhýk obecný (Lanius collurio) §3.

Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste hořec křížatý (Gentiana cruciata) §3, C2 a vratička měsíční (Botrychium lunaria) §3, C2.

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:
Na základě písemného souhlasu vlastníka se o lokalitu staráme v úzké spolupráci s ČSOP Podještědí od roku 2017.

Toto území je dílčí součástí hlavní lokality Ralsko (Kuřivody) – bývalá tanková střelnice

Zároveň se jedná o součást Motýlího království Vlčích vřesovišť

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *