Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zajimavé články a videa

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz: Zpráva o stavu planety IV: Globální změna?! – velmi pěkná přednáška o změně klimatu a schopnosti zdravé půdy zadržovat CO2

Ani Amazonie, ani půda: Proč příroda nezachytí tolik uhlíku, v kolik jsme doufali – zajímavý článek o tom, že stromy nezachytí tolik uhlíku, jak se obecně myslí a že mnohdy jsou v tom účinnější stepi či louky (tzn. pokud se na nich zasadí stromy, schopnost zachycení uhlíku klesá)

Mark Maslin: Pět pilířů popírání změny klimatu – jak fungují strategie vnášení pochyb o důvěrohydnosti vědy a o klimatické změně?

Stručná historie popírání změn klimatu – V 70. a 80. letech patřila mezi průkopníky klimatického výzkumu ropná společnost Exxon. Prokázali, že se planeta v důsledku spalování fosilních paliv ohřívá a důsledky mohou být katastrofické. PR manažeři Exxonu se rozhodli pro obrovskou kampaň na zpochybnění výsledků vědeckých měření (včetně svých vlastních), mimo jiné v roce 1992 natočili dezinformační film. Chování Exonnu je totožné s firmami na tabákové výrobky a jejich kampaněmi za popření rakovinotvornosti cigaret.

Vše, co teď bereme jako samozřejmost, bude minulostí – rozhovor s předním klimatologem Hansem Joachimem Schellnhuberem o klimatické změně a o neveselé budoucnosti, která nás čeká, pokud velmi rychle zásadně neproměníme své jednání

Úbytek hmyzu. Špatně zdokumentovaná katastrofa?– článek o ubývání hmyzu a o naší neznalosti jeho druhové rozmanitosti od Lukáše Čížka, Jiřího Beneše a Martina Konvičky

Většina starých civilizací vyschla, varuje biolog Pokorný. Měli bychom se podívat na důvody – rozhovor o vodě v krajině, zaniklých civilizacích, vodě i kaprech

Ekologické zemědělství dokáže uživit Evropu, dokazuje to nová studie

Dokument Klimatická chyba – za globálním oteplováním nestojí jen skleníkové plyny, ale také lidská činnost, kterou je pevnina pozměňována (odlesňování, způsob obrábění půdy,..)

Voda v krajině – zadržet vodu v krajině pro zvířata, rostliny i nás samotné je možné. Navíc tím pomůžeme zmírňovat důsledky klimatické změny. Naši kolegové z Německa potvrzují v praxi to, co jsme intuitivně považovali za správné řešení. Toto video ukazuje, jak jsou revitalizace mrtvých kanálů na živé řeky vlastně velmi jednoduché.

Zelená poušť – průměrný Evropan nebyl nikdy tak zodpovědný za devastaci tropických deštných pralesů, jak je tomu dnes. Dokumentární film Michala Gálika, jenž nás zavede na tropický ostrov Borneo, nám prozradí zarážející tajemství, které skrývá průmysl s palmovým olejem.

Moravská Amazonie v Nedej se! a naše snahy za záchranu tohoto jedinečného biotopu

Midway – tento dokument poukazuje na dlouho ignorovaný globální problém – enormní množství odpadků vyplavujících se na pobřeží ostrova Midway, který radikálně ovlivňuje život nejen jednoho z největších druhů ptáků na světě.

Znečištění životního prostředí – od špinavého vzduchu po kontaminovanou vodu – každoročně zabije víc lidí než všechny války a násilí na světě. Víc než kouření, hlad nebo přírodní katastrofy, víc než AIDS, tuberkulóza a malárie dohromady. Uvedl zdravotnický týdeník The Lancet.

Zažíváme šesté masové vymírání druhů – nejnovější studie vědců a ochránců životního prostředí tvrdí, že lidstvo aktuálně zažívá šesté masové vymírání živočišných druhů v dějinách planety Země. Nepříznivý trend mohou podle autorů studie zvrátit pouze rychlá opatření. Někteří vědci však upozorňují, že studie nebere v potaz rostoucí populace některých druhů.

Glyfosfát na českých polích? Je jako bojová látka. Způsobuje horší věci než rakovinu, říká Drašar. EU velmi pravděpodobně prodloužila licenci pro užívání herbicidu na základě zemědělské lobby, myslí si chemik Pavel Drašar z VŠCHT. Glyfosát podle něj zemědělcům zjednodušuje výrobu a zvyšuje výnosy, navíc neexistuje žádná tak účinná alternativa. V půdě se ale rozloží na ještě nebezpečnější látky, v těle způsobí, že přestane fungovat správně, varuje.

Volání divočiny – jakkoli se tomu ochranáři zuřivě brání, nabízejí naší přírodě naději především požáry a pastva. Řízené vypalování slouží jako nástroj ochrany přírody snad ve všech okolních zemích a není důvod, proč by tomu tak nemělo být u nás.

Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů – Pás borových lesů se táhne od Hradce Králové až po Choceň. Vedle Železných hor a Králického Sněžníku je to největší souvislá lesní plocha Pardubického kraje. O to cennější, že je na dosah Hradce Králové i Pardubic. Teď mají ale tyto „plíce východních Čech“ vážný problém. Usychají.

Hurá, hoří les!  oheň dříve býval zcela běžnou součástí krajiny. Moderní člověk ho ze svého života vytěsnil podobně jako smrt a další věci, které nechtěl mít na očích. Plameny ničily, dnes ale víme, že zároveň udržovaly druhovou rozmanitost, říká Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty UK.    

Ze života umírajícího hmyzu – text o ztrácejících se obyvatelích přírody získal cenu za environmentální publicistiku Ekorepublika

Je čas ukončit závislost Evropy na růstu – Na konferenci o po-růstových budoucnostech, která proběhla v Bruselu v gesci skupiny europoslanců, odborů a neziskových organizací, navazuje otevřený dopis bezmála dvě stě padesáti evropských vědců a vědkyň. Z české akademické obce ho podepsala například ekologická ekonomka Naďa Johanisová.

„Krásný podzim“ jako předzvěst apokalypsy, o které nechceme na rovinu mluvit  – říjen 2018, který de facto není ničím jiným než jen dalším pokračováním jednoho dlouhatánského jednolitého léta a devastujícího sucha, se mezi lidmi těší lichotivým souslovím, jako jsou např. „nádherné počasí“, „babí léto“, nebo „krásný podzim“. Čeho je však tento „krásný podzim“ předzvěstí?

Podle vědců začalo šesté masové vymírání druhů – Každý rok ve světě zmizí 2,5 procenta z celkového objemu hmyzu, a bude-li ubývat dosavadním tempem, tak za 100 let zmizí úplně. Vyplývá to z analýzy zveřejněné v časopise Biological Conservation, na kterou upozornil britský list The Guardian. Ubývá přes 40 procent hmyzích druhů a třetina je ohrožena. Hmyz mizí osmkrát rychleji než savci, ptáci a plazi. Markantní ubývání hmyzu v první řadě způsobuje intenzivní zemědělství, zejména užívání pesticidů, ale přispívá k němu také urbanizace a klimatické změny.

Lidé, kteří se trápí kvůli ohrožení přírody, je mnoho. Narážejí na nepochopení – Ve světě se o environmentálním žalu diskutuje desítky let. U nás se však teprve teď objevila první terapeutka, která poskytuje odbornou pomoc lidem, kteří prožívají úzkosti a zoufalství ze zanikání přírody jak ji známe. Zdeňka Voštová.

I ochranáři často odmítají přírodě pomáhat, jakkoli absurdně to zní, říká entomolog – entomolog z Biologického centra AV ČR Lukáš Čížek o úbytku hmyzu, biotopů a dobré praxi v ochraně přírody.

Proč je někdy nezbytné utrácet zvířata v ZOO, aby se zachránil druh? – TEDx přednáška veterináře, který utratil v Dánské zoo žirafáka Maria o tom, že někdy nejde jinak a v zájmu zachování populace, je utracení jedince nezbytným.

Další publikace a knihy: 

– Ochrana denních motýlů v České republice – Analýza stavu a dlouhodobá strategie
– Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management
– Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management

– Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi
– Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management