Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Literatura, články

Literatura, články, další informace a užitečné odkazy

Literatura:

klikni pro fotoukázky

Mlíkovský J., Stýblo P. (2006); Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR; ČSOP, Praha
(info -zde-)

Dotisk publikace dostupný v kanceláři ČSOP v Uruguayské 7: a) pro členy ČSOP za 400,-/ks (s DPH) b) pro ostatní za Kč 500,-/ks (s DPH). Knihy lze získat i poštou – doporučeně s přiloženou poštovní poukázkou nebo na fakturu, manipulační poplatek (poštovné, balné) je ve výši Kč 80,-/ks. Distribuce od 22. října 2007, více viz Alena Hájková (tel. 222 516 115).

Křivánek M. (2006); Biologické invaze a možnosti jejich předpovědi; Acta Pruhoniciana 84

Stránky věnované invazím:

eBotanika – invazní a zavlečené r.

Invazní druhy Evropy (DAISIE)

Obecnější příspěvky:

Časopis VESMÍR: seriál o rostlinných invazích „Zelení cizinci a nové krajiny“ (5. a 7. díl seriálu zveřejněn na Ekolist.cz zde, zde)

Časopis ŽIVA: seriál Kam se šíří zavlečené rostliny? -1-

Diskusní příspěvky na Č. rozhlas Leonardo:

Pozor na invaze (Jakl, Gerža, Mihulka – botanika)

Nevítaní společníci (Červený, Fischer – zoologie)

Další materiály:

Články botanika:

Katalog zavlečených druhů flóry České republiky – Catalogue of alien plants of the Czech Republic (Pyšek P. a kol; Preslia, 2012)

Na lukách v kraji se šíří rozpínavá lupina, je horší než bolševník (iDNES,2016)

Invaze rostlin (ČT – Náš venkov, 2012)

Invazní rostliny – máme v boji proti nim řešení? (Ekolist.cz, 2010)

Nepůvodní druhy rostlin pronikají do vyšších nadmořských výšek (PřF UK v Praze, 2010)

Dnešní globalizace zatěžuje budoucí generace důsledky biologických invazí (PřF UK v Praze, 2010)

Lenka Pocová: Invaze bolševníku je skutečný horor (Ekolist.cz, 2010)

Z Německa k nám pluje invazní netýkavka a sužuje Český les (iDNES, 2010)

Proti rozpínavé rostlině nasazují Britové japonský hmyz (Aktuálně.cz, 2010)

Milovníkům exotických rostlin hrozí postih za šíření invazních druhů (iDNES, 2009)

Nebezpečí invazních druhů (Události, ČT, 2009)

Invaze nás mohou nemile překvapit (Pyšek P., Ekolist.cz, 2004)

Invazní rostliny v Českém ráji (Borgis S.; Krkonoše – Jizerské hory, 2007)

Zelení cizinci – seriál (Gerža M.; Orlický týdeník, 2005)

Ochranáři zjišťují, jak se rozpínají zavlečené rostliny (Enviweb.cz, 2007)

Pajasan žláznatý – nebeský strom z pekel (Křivánek M.; Živa, 2007)

Očekávaný vývoj v šíření plevelů (ÚZPI; Agris.cz, 2006)

Invaze nepůvodních rostlin v ČR: kvantitativní srovnání různých biotopů (Chytrý, Pyšek et al.; Preslia, 2005)

Nepůvodní a invazní rostliny (Paukertová; paukertova.cz)

Invaze nájezdníků? Invaze kytiček! (Sádlo, Mihulka; Vesmír, 1999)

Šíří se invazní rostliny, pomáhají jim i povodně (Ekolist.cz, 2008)

Rostlinní vetřelci v Evropě na vzestupu (Beran; Osel.cz, 2008)

Prales ve velkoměstě 1 :: Prales ve velkoměstě 2 (Šturma; Scienceworld.cz, 2006)

Invazní chování rostlin (Francíková; ČRo – příroda, 2008)

Proč nevysazovat invazní druhy dřevin (Tvujdum.cz); v článku jsou nesrovnalosti

Články zoologie:

Králíci a další nepůvodní přírodní druhy stojí Británii miliardy (Ekolist.cz, 2010)

V českých řekách se objevili krabi. Viděli je v Labi i Vltavě (tn.cz, 2010)

Slizká bochnatka americká okupuje české rybníky (Hobby.cz, 2009)

Rakušané bojují s nenažranou obří žábou. Míří žába i do Čech? (Berwid – Buquoy J., Enviweb.cz, 2007)

Nová invazní exotická mšice v České republice (Havelka J., Husák Š., Starý P., Živa, 2005)

Invaze slimáků děsí zahrádkáře (Novinky.cz, 2005)

Nutrie – z farem do přírody (Anděra M., Červený J., Živa, 2007)

Invaze miliard medúz (Straková V., Lidové noviny, 2007)

Naši raci – domácí vs. hosté (Mrk.cz, 2006)

Nepůvodní druh mechovky na Třeboňsku (Šetlíková, Balounová, Lukavský, Rajchard, Živa, 2005)

ČR – Invaze In. Brát M. (2007); Thalassa; Naše vojsko, Praha

Osvěta:

– multimediální prezentace problematiky, možnost praktických demonstrací v terénu (ev. na donesených rostlinách z terénu) – kontakt JARO jarojaromer@seznam.cz

– publikace a materiály: infokarty vydané ČSOP Armillaria (křídlatky, netýkavka, celík, třapatka), Mlíkovský et Stýblo (2006), Invazní druhy rostlin v Královéhradeckém kraji viz např. kancelář ČSOP

Chemické přípravky a pracovní náčiní:

V případě zájmu zde uvedeme odkaz na Vaše stránky s nabídkami přípravků a náčiní.

Za následujícími odkazy naleznete přípravky na bázi glyfosátu (biologicky rozložitelný, neselektivní, toxicita viz Toxicology):

Roundup (roundup.cz)

Dominator (AgroBio Opava)

Touchdown Quattro (Syngenta)

Taifun (Agromanuál)

Glyfogan (Speciál FM)

Za následujícími odkazy naleznete přípravky na bázi trilopyru (biologicky rozložitelný, hlavně na dřeviny, nehubí trávy a jehličnany, toxicita viz Toxicology):

Garlon (Agromanuál)

Aktivity, iniciativy v ČR

Invazní druhy ČR – aktuální facebooková skupina

Invaze nepůvodních druhů (udrzitelny-rozvoj.cz, 2016)

Vědecké seznamy invazních druhů mají ukázat na ty problematické (EnviWeb 20.01.2016)

Česko chce zpomalit vymírání zvířat (6.1.2009)

Projekty Českého svazu ochránců přírody

program Ochrana biodiverzity

Databáze výskytu invazních druhů společnosti Centaurea:

Databáze bude obsahovat pravidelně aktualizovaná data o výskytu invazních rostlin. Data budou sbírána jednak v rámci monitoringu toků, jednak ve spolupráci s dobrovolníky prostřednictvím formuláře. Jejím hlavním posláním bude poskytnout co nejvíce informací orgánům ochrany přírody a nevládním organizacím, zabývajícím se bojem proti invazním rostlinám. Databáze je dostupná -zde-. Centaurea hledá spolupracovníky pro sběr dat do databáze.

Aktivity spojené s invazními druhy v povodí Morávky

LIFE – Morávka

Pozor na invaze!

Celorepubliková osvětově-dokumentární soutěž pro středoškolské studenty a veřejnost. Akce má v průběhu roku 2008 připomenout existenci problému s invazními druhy, zdokumentovat jej a přispět k jeho řešení (zlepšením povědomí, podnícení diskusí a realizace opatření proti nežádoucím druhům). Do akce je zapojeno několik vysokých škol, ministerstvo životního prostředí, ochranářská občanská sdružení, časopis Zahrádkář aj.

Iniciativa neziskových organizací v Královéhradeckém kraji 2007-08:

Cílem iniciativy bylo oslovení příslušných úřadů otevřeným dopisem ve věci řešení problémů s invazními druhy živočichů a rostlin. Dále se předpokládá medializace problému, presentace již provedených ukázkových zásahů a osvětové činnosti + další diskuse mezi laiky a odborníky. Z podnětu vznikly i tyto stránky. Iniciativa byla spojena s diskusí na serveru Ekoneziskovky.cz. Hlavní cíle jsou:

1) informovat veřejnost o problematice invazních druhů, vysvětlit proč je třeba se těmito druhy zabývat a zabránit rozšiřování nevědomě nebezpečných druhů na nové lokality

2) přímo zasáhnout v místech vznikajících ložisek invazí, u zvláště nebezpečných druhů (viz „černé seznamy“ rostlin a živočichů) pak proti nim zasáhnout i v případě rozsáhlých porostů a populací

Tiskovou zprávu o aktivitách uvedla i MF Dnes, viz -zde-.

Rostlinné invaze na PřF JU

Informační kampaň:

Ze strany JARO je/bude vedena kampaň prostřednictvím těchto stránek, využitím televizního a rozhlasového vysílání, prostřednictvím tisku a internetových portálů. Kromě zpravodajství budou využity i poradenské pořady (pro zahrádkáře apod.), vydány informační letáky, realizována osvěta formou vystoupení ve školních zařízeních a připraveny i filmové dokumenty. Důležitým faktorem by měla být diskuse s občany a různými zájmovými skupinami, výměna názorů a presentace zkušeností. Cílem rozhodně není „aktivistický nátlak“ na veřejnost a likvidace „všeho živého nepůvodního“.

Likvidace invazních druhů

Naturaservis

Centaurea

….doplňujeme (v případě zájmu o uvedení odkazu prosíme o info na jarojaromer@seznam.cz)

Finance, granty, dotace

Problematika financování řešení problémů invazních organizmů dosud není řešena příliš koncepčně, spíše příležitostně. Dotace mohou poskytnout krajské úřady, finance na invazní druhy někdy mají vyčleněny i jednotlivé obce, zásahy proti invazním druhům lze financovat i z prostředků na management chráněných území. Na osvětové akce pro školy lze patrně získat finance z prostředků od daňových poplatníků na kapitolu školství.

Z programů MŽP lze podat projekt v programu v podprogramu B3 „Monitoring a potlačování invazních a expanzních druhů rostlin a živočichů“. Na vlastní potlačování invazních druhů je možné podávat projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí – Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity.

EU se bojí nezvaných zvířat a rostlin (ČeskéNoviny.cz, 2008)

K boji s invazním plevelem chybí finanční prostředky – problematika v Libereckém kraji (Enviweb.cz, 2002)

Hubení invazních rostlin je nákladnou záležitostí – problematika v Českém Ráji (Enviweb.cz, 2002)

Podle Plesníka přinese zlepšení celoevropské nařízení o invazivních druzích. „Je to přesně problém pro společné řešení v rámci kontinentu, protože tyto druhy překračují hranice. A hlavně EU na to poskytne finance,“ říká Plesník. (zdroj)

„Dle odhadů vynaložili jen v USA do roku 1993 na boj s invazními druhy 96,94 miliard USD. Kontrola 12 nejnebezpeč­nějších druhů stála ve Velké Británii v letech 1983–1992 ročně 334 milionů USD.“

ČSOP – nepůvodní druhy (národní program pro uchranu biodiverzity)