Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Přednášky pro školy

Výukové programy na téma ochrany přírody přímo ve vaší škole, od mateřských, přes základní, střední (včetně Gymnázií a SOU) až po vysoké. Vždy se snažíme o vyvolání diskuse a aktivní zatažení posluchačů do probírané problematiky tak, aby nikdy nebyl výsledkem jen pasivní monolog přednášejícího. Přednášky jsou přizpůsobovány věku a aktuálním znalostem posluchačů. Přednost mají během přednášky témata, o která v rámci dané problematiky projevují žáci a studenti aktivní zájem a jednotlivý obsah přednášek se tak může pokaždé trochu lišit. Více informací na mailu exkurze@jarojaromer.cz či na tel:732344967.


Napříč ochranou přírody

Problematika stavu našich lesů a zemědělské krajiny, invazních živočichů a rostlin, příčinách ničivých povodní a možnosti, jak jim předcházet, kladů i záporů těžby surovin. Představíme si i nejohroženější živočichy, rostliny a lokality východních Čech i to, co se dělá pro jejich záchranu a spoustu dalších věcí. Výukové programy na téma ochrany přírody přímo ve vaší škole, od mateřských, přes základní, střední (včetně Gymnázií a SOU) až po vysoké. Vždy se snažíme o vyvolání diskuse a aktivní zatažení posluchačů do probírané problematiky tak, aby nikdy nebyl výsledkem jen pasivní monolog přednášejícího. Přednášky jsou přizpůsobovány věku a aktuálním znalostem posluchačů. Přednost mají během přednášky témata, o která v rámci dané problematiky projevují žáci a studenti aktivní zájem a jednotlivý obsah přednášek se tak může pokaždé trochu lišit.


Obojživelníci

Povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Žáci se mohou společně zamyslet nad jedinečností, rozmanitostí, důležitostí a ochranou obojživelníků. V rámci programu uvidí několik věrných modelů našich obojživelníků, živé obojživelníky (pacienti záchranné stanice), uslyší několik žabích hlasů a naučí se kuňkat jako pravá kuňka ohnivá a vrčet jako ropucha zelená! Povzbuzení na závěr – jak každý z nás může pomoci s ochranou obojživelníků – jedné z nejohroženějších skupin živočichů.


Plazi

Povídání s promítáním obrázkové prezentace + diskuze se žáky. Žáci se mohou společně zamyslet nad jedinečností, rozmanitostí, důležitostí a ochranou plazů. V rámci programu uvidí několik věrných modelů našich plazů, jejich kůží i živého hada. Povzbuzení na závěr – jak každý z nás může pomoci s ochranou plazů. Na závěr poznávačka přinesených modelů plazů.


Pomoc volně žijícím živočichům v nouzi

Nejčastější příčiny zranění a ohrožení volně žijících živočichů ze strany člověka a možnosti, jak jim předcházet (preferování místního zboží, technická opatření, „živé zahrady“, aktivní ochrana obojživelníků,..) doplněno množstvím názorných fotografií promítaných přes dataprojektor. Ukázka několika živých trvale handicapovaných pacientů ZS.


Živá zahrada

Proč dnes ochránci přírody věnují zvýšenou pozornost zahradám, jak můžeme zahradu otevřít přírodě, co je hmyzí hotel a hmyzí domeček, jak vypadá umělý ježčí pelíšek, nebo budka pro netopýry, v čem hnízdí šoupálek, jak správně vyvěsit ptačí budku, nebo pečovat o zahradní louku a které rostliny sázet, nebo naopak nesázet a proč.


Proč Češi kácí pralesy? Cesta palmového oleje z tropů na náš stůl

Na mnoha místech v jihovýchodní Asii (ale dnes už bohužel i v tropické Africe či jižní Americe) dnes v nebývalé míře zuří odlesňování. Hlavní podíl na tom má průmyslová produkce palmového oleje, jehož je Evropská unie třetím největším odběratelem na světě. Češi, stejně jako Moravané, Slezané či Slováci si ráno mažou palmový olej na pečivo k snídani (Rama, Alfa, a další rostinné pomazánky), pak se s jeho pomocí dopraví do práce (přimíchává se do nafty a benzínu), následně jej přikusují ke svačině (je obsažen v naprosté většině sušenek či perníků a řadě dalších cukrovinek), v poledne si na něm pochutnají při obědě (většina smažených věcí se opět smaží na palmovém oleji), k večeři si jej zakousnou znova (například na pečivu namazaném Nutelou či v koblize zakoupené odpoledne v pekařství), ještě před tím než s jeho pomocí vyprali prádlo (součást aviváží), doslova labužnicky jej vychutnaji při relaxu u televizce (celá řada chipsů či různých slaných krekrů je opět s „palmáčem“), aby si s ním nakonec umyli vlasy i celý zbytek těla, vyčistili zuby a někteří pak i natřeli na obličej pro pleť ještě krásnější tak jak praví reklamy (je obsažen v celé řadě hygienických a kosmetických prostředků). A na závěr sladce usínají s pocitem že všechny pohádky o tom že jsme zodpovědní za kácení pralesů jsou opravdu jenom pohádky, vždyť jihovýchodní Asie je přece od naší zemičky tak daleko a na tom co se tam děje já nemohu mít absolutně žádný vliv…více iformací na http://www.StopPalmovemuOleji.cz


Pět minut po dvanácté

Které druhy živočichů a rostlin východních Čech nezvládly tlak člověka na přírodu a vymizely? Které druhy dokonce vymizely z celé ČR? Potká stejný osud i další organismy řazené nyní mezi nejohroženější živočichy a rostliny východních Čech? Které jsou nejcennější přírodní lokality ve vašem okolí a co se dělá pro jejich záchranu?


Klady i přehmaty ochrany přírody a myslivosti k biologické rozmanitosti

Jsou myslivci bezcitní zabijáci nebo mírumilovní ochránci všeho živého? Je činnost všech ochránců přírody vždy zcela bezchybná, nebo se jedná jen o cestu do pekel dlážděnou dobrými úmysly? Existuje rozdíl mezi myslivostí a ochranou přírody v teorii a praxi? Jak je to s „potravními konkurenty“ člověka (výr, kormorán, krkavec, volavka, jestřáb,…)? Mohou ochranáři a myslivci spolupracovat tak, aby to mělo přínos pro biodiverzitu?


Kontaktuje nás prosím e-mailem: exkurze@jarojaromer.cz

Cena: 40,- Kč na osobu, + cestovné z Jaroměře a zpět (5,- Kč/km). Minimální počet posluchačů je 15 osob.

Místo: Preferujeme Královéhradecký, Středočeský a Pardubický kraj. Možné v rámci celé ČR. Uvítáme, když je na místě nainstalované PC s dataprojektorem, ale můžeme vzít i vlastní.

Veškerý výtěžek (min. 15 %) bude použit na praktickou péči o přírodu či na zajištění provozu záchranné stanice Jaroměř.