Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zachraňme Vachtu!

Malou Vachtou nazýváme cennou mokřadní louku v obci Rzy v Orlických horách. Louka i přes svoji relativně malou rozlohu ukrývá celou řadu vzácností.

Po první velké oblevě začátkem dubna se objeví bledule jarní (Leucojum vernum). Když tráva poněkud povyroste, začnou o post nejhezčí luční krasavice soupeřit další, dnes již ale bohužel vzácné rostlinky. Patří mezi ně například v květnu kvetoucí vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), které místní lidé říkají „hořký jetel“. Čaj z jejích listů se používá k léčení akutních žaludečních potíží, výborně však tlumí i kocovinu. Ne každý však dokáže tento čaj vypít, zkuste si rozžvýkat kousek listu a pochopíte proč…

Mezi další klenoty patří také nápadný upolín nejvyšší (Trollius altissimus) kvetoucí v květnu a červnu (někdy některé rostliny vykvetou ještě na podzim) či krásný kosatec sibiřský (Iris sibirica), ale i suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), čertkus luční (Succisa pratensis), vzácné, leč nenápadné ostřice – Davallova (Carex davalliana), Hartmanova (Carex hartmanii) a rusá (Carex flava), dále třeba řebříček bertrám (Achillea ptarmica) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Patrně na jediném místě v údolí Olešenky zde roste rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum).

Nad lokalitou můžeme často spatřit kroužit silně ohroženého včelojeda lesního (Pernis apivorus), nepravidelně zde hnízdí i ohrožený bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Během tahu louku využívá i kriticky ohrožený chřástal polní (Crex crex). Lokalita dále hostí populace modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (Maculinea teleius), oba chráněné Evropskou unií, žijí zde i ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokani hnědí (Rana temporaria).

Vztah lokality k naší organizaci:

O lokalitu pečují jaroměřští ochránci přírody ve spolupráci s jejich vlastníky již déle než 25 let a jenom díky jejich péči se podařilo zdejší přírodní klenoty uchovat až do dneška. Lokalitu každoročně ručně kosíme v rámci managementového tábora Olešenka, a to kosami tak, jak to dělali místní hospodáři odnepaměti. Způsob péče se snažíme provádět jak s ohledem na vzácné rostliny, tak na motýly, proto zde vždy zůstává mozaika nepokosených plošek. Na lokalitě jsme vyhloubili také několik tůněk pro obojživelníky či rozvěsili ptačí budky. Tím vším je zajištěn optimální a maximálně šetrný způsob hospodaření na lokalitě podporující velkou druhovou bohatost.

Podobných mokřadních luk se v Orlických horách i jinde zachovalo do dnešních dnů skutečné minimum. Drtivá většina jich byla za socialismu odvodněna a zúrodněna hnojením, další byly zalesněny, nejčastěji smrkovými plantážemi, jiné byly opuštěny a samovolně zanikly, zarostly kopřivami, rákosem či olšinami. Malá Vachta patří k několika málo výjimkám, které unikly zániku.

Vždy tu ale existuje riziko, že se vlastník rozhodne s lokalitou naložit jinak, než ji nechat sekat ochránci přírody, což mu nepřináší žádný finanční zisk. Zpravidla ji buď zalesní, nebo prodá. V tomto případě se majitel rozhodl lokalitu prodat, a tak se právem obáváme o budoucnost této cenné louky. Proto jsme se rozhodli lokalitu zakoupit a zajistit tak její ochranu i do budoucna.

Díky všem dárcům, kteří pozitivně reagovali na výzvu ČSOP JARO Jaroměř, se podařilo získat peníze na výkup a záchranu jedné cenné přírodní lokality – Malé Vachty v Orlických horách, o kterou se náš spolek stará již 25 let!

Cílová částka byla 60 000 Kč a bylo vybráno 70 268 Kč. Největším darem 20 000 Kč přispěla firma ELEKON, s.r.o., která tak získala právo přejmenovat lokalitu, která se proto od nyní bude jmenovat Ňufova Malá Vachta (zkráceně „Ňufinka“).

10 000 Kč přispěl Boris Procházka, 8000 Kč Celie Korritová, 7 000 Kč Alena Mašková, 5 000 Kč Jan Pohanka, 4000 Kč Šárka Kazdová.

Všem Vám mockrát děkujeme a doufáme, že Vám naše dárky udělaly radost!

Díky všem štědrým dárcům, radujte se s námi! Více ve videu.