Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Doporučujeme ke spolupráci

Česká Koalice proti palmovému oleji, a celosvětová koalice Palm Watch Oil International, jejichž hlavním cílem je nejen definitivně skoncovat s neudržitelnými způsoby průmyslového pěstování a výroby palmového oleje, tedy novodobé metly tropů, ale i následné řešení i dalších navazujících celosvětových problémů, které se mohou řešit pouze jediným možným způsobem. Provázanou spoluprací na zodpovědném a trvale udržitelným způsobu produkce, výroby a distribuce zboží i služeb na celé naší Planetě.
Zátoka nosatých opic  přispívá k ochraně opic kahau nosatých a k záchraně ekosystému v Balikpapanském zálivu v indonéské provincii Východní Kalimantan na ostrově Borneo. Cílem hnutí je zachránit prales při pobřeží, který je domovem jedinečných živočišných druhů. Patří k nim nejen nosaté opice, ale i mořské panny – vzácní dugongové, delfíni orcely tuponosé, levharti obláčkoví, orangutani, medvědi malajští, mořské želvy – karety obrovské, největší krokodýli světa –  krokodýli mořští, nádherní bažanti bornejští, kteří nežijí nikde jinde na světě, dráčci létaví a spousty dalších. Cílem je i uchování tradičních rybářských komunit, protože obživa jejich obyvatel závisí na zachování tohoto ekosystému.
Posláním ČSOP Arion se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a ekologická výchova a osvěta veřejnosti.
ČSOP Morava se stará o lokality převážně na území jihomoravského kraje. Důležitou součástí jejich práce je i komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.
Pražská pastvina chce zachránit louky a stepní společenstva v okolí Prahy, kterým chybí potřebná péče. Zachraňují kytky a motýly pastvou. Budují komunitu lidí, kteří chodí ke kozám relaxovat, pomáhají při práci, v budoucnu budou moci dojit vlastní mléko..
Posláním ČSOP Podještědí je praktická ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. Do všech těchto tří koutů můžete dohlédnout právě z místní dominanty – Ještědu.
Cílem ČSOP Pardubice je péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Starají se o lokality převážně na území pardubického regionu. Důležitou součástí je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.
Ptačí park Josefovské louky je jedinečný projekt, který má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.
Občanské združení Pre Prírodu vzniklo na Den Země 22. 4. 1998, jako funkční spojení dobrovolníků, profesionálů a veřejnosti, kteří společně chrání přírodní hodnoty středního Považia.
Klimatická koalice je platformou českých neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.  Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskuzi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích.
BROZ je občanské združení, které se již 20 let aktivně věnuje praktické ochraně přírody Podunajska, západního Slovenska i celoplošné záchraně a obnově oblasti tření rýb a hnízdišť ptáků. Každoročně se jim daří revitalizovat ohrožené, případně vážně poškozené biotopy.
Východočeská pobočka ČSO s působností na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Poslání VČP ČSO spočívá především v organizo­vání činností, které mají za cíl ochranu a výzkum ptáků a jejich populari­zaci. V současné době má VČP ČSO téměř 200 členů převážně z východních Čech, ale i z dalších částí republiky.
Mořské želvy pomáhají zefektivnit ochranu mořských želv a redukovat nelegální prodej produktů z želv (masa a vajec určených ke konzumaci a želvoviny, z níž se vyrábějí především šperky). Zaměřují se hlavně na JV Asii a Indonésii. Snahou v ČR je zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech minimalizace negativních vlivů.
Derbianus Conservation při České zemědělské univerzitě v Praze byl založen skupinou odborníků z Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství), angažujících se v programu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Členové spolku se záchraně tohoto ohroženého sudokopytníka věnují již řadu let a zaznamenali doposud výrazné úspěchy.
Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang. Cílem programu je ochrana tohoto druhu v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje.Podle zákona je jakékoli obchodování s tímto druhem zakázáno, ale přesto je to jeden z nejvíce obchodovaných druhů savců v Indonésii vůbec, který je prodáván převážně jako domácí „mazlíček“. Ostatní hrozby, jakými jsou ztráta životního prostředí a vybíjení jako škůdců zemědělských plodin, jsou v jejich případě zastíněny právě intenzivním ilegálním obchodem.
Save-elephants usilují o rozšíření povědomí a probíhající sloní katastrofě mezi veřejnost a vyzývají lidi, aby v rámci svých možností ochraně slonů pomohli. Poptávka po sloních klech zejména v Číně žene cenu slonoviny na černém trhu závratně vysoko. Stávající tempo zabíjení může slony vyhubit v naprosté většině Afriky v horizontu deseti let…
Organizace Kedjom-keku, jejíž název je odvozen od názvu kamerunského domorodého kmene, který v překladu znamená “Lidé z lesa”. Les však na kamerunském severozápadě už skoro není, a proto usilují o záchranu horského mlžného lesa a snaží se tak, aby název místního kmene opět nabyl na ztraceném významu. Horský mlžný les na severozápadě Kamerunu v oblasti Bamenda Highlands je pro svou úrodnější půdu i životu příznivé klimatické podmínky pod velkým tlakem místních. Proto patří mezi nejrychleji mizející biotopy na světě. Les je přitom důležitým (jediným) zdrojem pitné vody a domovem stovek endemických druhů organizmů včetně nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti.
Cílem České krajiny je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.
Centaurea je sdružení pro monitoring a management krajiny. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na ochranu přírody – především na realizaci vhodných způsobů hospodaření na biologicky cenných lokalitách, výzkumnou činnost a aplikaci vědeckých výstupů do praxe, invazní rostliny a osvětu. Naše působnost je zaměřena především na Pardubický kraj a okolí, dále  kraje Hradecký, Jihočeský, Středočeský a Vysočina.
Společnost pro ochranu motýlů je zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky. Shromažďují informace a poznatky týkající se ochrany motýlů a příbuzné problematiky a zprostředkováváme je odborné i laické veřejnosti a institucím.
Česká společnost ornitologická je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.
A Rocha je mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. Mezi cíle patří spojovat jednotlivce i skupiny lidí do křesťansko-ekologických aktivit,  budovat síť ekologických skupin a malých „zelených buněk“ při lokálních farnostech, sborech a církvích,  vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí a mnoho dalších.