Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Představení organizace

Podívejte se také na náš fotopříběh.

Click here for the English version.

Akční ochranářská skupina JARO (původní historický název byl JAroměřští ROpáci), kterou dnes tvoří několik základních organizací Českého svazu ochránců přírody, se do ochrany přírody zapojuje celou řadou různých aktivit. Začínali jsme péčí o přírodovědně cenná území, přičemž o některé lokality se nepřetržitě staráme již přes 30 let. Postupně jsme náš akční rádius rozšířili z Jaroměřska a Náchodska až na celé území České republiky, část západního Slovenska, jižního Polska a severního Rakouska. Většina lokalit v naší péči spadá pod Velkojaroměřský pozemkový spolek, který je největším pozemkovým spolkem v ČR. V úzké spolupráci s vlastníky přírodovědně cenných ploch dnes pečujeme o více než 300 lokalit, které dohromady tvoří plochu přes 1100 ha. Snaze o ochranu nejcennějších území vždy v rámci hesla „Poznej a chraň“ předchází pečlivé zoologické a botanické průzkumy a následné zpracování dat, které po vyhodnocení zpětně pomáhají při plánování nejlepších způsobů péče o dané lokality a jednotlivé druhy rostlin a živočichů. Tímto způsobem jsme už zmapovali tisíce lokalit na území střední (krom ČR a SR hlavně Polsko, Rakousko, Německo a Maďarsko) a jižní (hlavně Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Černá Hora) Evropy, získali desetitisíce údajů o rozšíření a příčinách ohrožení živočichů a rostlin. A proto se nyní čím dál víc můžeme zapojovat do záchrany nejohroženějších druhů i stanovišť ve výše uvedených Evropských státech.

Mimo Evropu se naše akční ochranářská skupina JARO začíná čím dál víc zapojovat do ochrany přírody i v jiných částech světa. Jsme zakládajícími členy Koalice proti palmovému oleji (www.StopPalmovemuOleji.cz), která dnes sdružuje desítky nevládních organizací, lékařů, biologů, učitelů i zoologických a botanických zahrad a 1. 2. 2017 přerostla v celosvětovou a dosti rozsáhlou koalici Palm Watch Oil International (www.PalmOilWatch.net). V ní se postupně sdružuje čím dál víc nevládních organizací, biologů, lékařů, učitelů, ale i celá řada dalších jednotlivců a organizací z celého světa. Tuto zdánlivě různorodou směsici lidí i organizací spojuje hlavní cíl. Nejen definitivně skoncovat s neudržitelnými způsoby průmyslového pěstování a výroby palmového oleje – tedy novodobé metly tropů, ale následně řešit i další navazující celosvětové problémy, které můžeme řešit pouze jediným možným způsobem. Provázanou spoluprací na zodpovědném a trvale udržitelném způsobu produkce, výroby a distribuce zboží i služeb na celé naší Planetě.

Pomáháme proto i s finanční, materiální, organizační a propagační podporou projektů a organizací na kterých pracují Češi a Slováci v zahraničí. Aktuálně je to zejména snaha o záchranu Zátoky nosatých opic (www.ZatokaNosatychOpic.cz) na indonéském Borneu – tedy v jednom z celosvětově druhově nejbohatších míst světa. Intenzivně se připravujeme i na zapojení do ochrany přírody Afriky, Jižní Ameriky, ale i světových moří a oceánů.

Na území ČR dnes JARO úzce spolupracuje s nově zakládanými dceřinými organizacemi – ČSOP Morava (www.csopMorava.cz), ČSOP Arion (www.csopArion.cz), Pražská pastvina (www.PrazskaPastvina.cz), ČSOP Pardubice (www.csopPardubice.cz), ČSOP Podještědí (www.csopPodjestedi.cz) a Pomáhám přírodě (www.PomahamPrirode.cz), které vypomáhají hlavně v těch oblastech, kde už JARO nemá dost sil, času a financí.

Velmi úzce spolupracujeme i s dalšími organizacemi v ČR i na Slovensku. Ať už jsou to nevládní organizace jako např. Česká krajina (www.Ceska-krajina.cz), Centaurea (www.centaurea.cz), Česká společnost ornitologická (www.Birdlife.cz), Společnost pro ochranu motýlů (www.lepidoptera-som.cz), Východočeská pobočka České společnosti entomologické (www.vychodoceska-pobocka-cse.webnode.cz), A Rocha (www.Arocha.cz), ČSOP Orlice (www.krnovice.cz), ČSOP Klenice (www.csopKlenice.cz), Pre Prírodu (www.PrePrirodu.sk), nebo správy Chráněných krajinných oblastí jako je zejména CHKO Pálava, CHKO Kokořínsko, CHKO Český kras, CHKO České středohoří, CHKO Jeseníky, CHKO Biele Karpaty i celá řada dalších včetně středisek Agentury ochrany přírody a krajiny a úřady životního prostředí řady měst i krajů.

Odborně se opíráme o celou řadu odborníků z Entomologického ústavu v Českých Budějovicích (www.entu.cas.cz), Botanického oddělení Národního muzea (www.nm.cz), České zemědělské univerzity v Praze (www.czu.cz) atd.

Dalším z našich dlouholetých projektů je například provoz záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy, ekologická výchova a environmentální osvěta, účast ve správních řízeních nebo celá řada drobnějších projektů jako například rozvěšování budek, instalace a údržba naučných stezek, výsadby zeleně, hloubení tůní pro obojživelníky, záchranné přenosy obojživelníků, pořádání přednášek a výstav o přírodě a mnoho dalšího…