Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Voda v krajině

Když se chce tak to jde a nemusí to být ani závratně drahé, ani závratně složité:

Zadržet vodu v krajině pro zvířata, rostliny i nás samotné je možné. Navíc tím pomůžeme zmírňovat důsledky klimatické změny. Naši kolegové z Německa potvrzují v praxi to, co jsme intuitivně považovali za správné řešení. Toto video ukazuje, jak jsou revitalizace mrtvých kanálů na živé řeky vlastně velmi jednoduché. Vezmi bagr, vybagruj nové mělké koryto, staré zahrň, do nového vybagrovaného naházej pokácené velké stromy a nech to na přírodě. 😉

Obnovou malého vodního režimu můžeme zmírňovat i neblahé důsledky klimatické změny a to celosvětově. Více informací nebo aktuálně zde.

Zatím se učíme pracovat a i opravovat naši těžkou techniku, ale přesně výše uvedené vize jsou náš cíl. Je smutné že Povodí Labe s Ministerstvem zemědělství s miliardovými rozpočty, tisíci zaměstnanci a armádou těžké techniky nedokáže konat, zatím co několik dobrovolných nadšenců s prastarým buldozerem a bagrem nehledá důvody proč to nejde, ale prostě a jednoduše  koná. Buďme sami tou změnou, kterou chceme vidět a ono se to nakonec podaří! Zatím jsme na začátku, které bývají těžké (více zde), ale postupně to rozjedeme. Budeme rádi, když nám pomůžete – dobrovolnou prací včetně oprav naší techniky, nebo alespoň finanční podporou. Společně dokážeme i zdánlivě nemožné – díky!

Obnova mokřadů a tzv. malého vodního režimu

Ve vztahu k vodě a půdě člověk způsobil a bohužel i nadále způsobuje celou řadu přehmatů, které se mu už opakovaně vrací. A to jak v podobě povodní, obřích ztrátách úrodné půdy, tak i v podobě sucha, kdy pak řada lidí na venkově má vyschlé studny a zemědělci, lesníci i obce  počítají ekonomické ztráty v miliardách.

Dostali jsme se do stavu, že krajina se dnes chová doslova jako střecha. Když zaprší, voda ze střechy je okamžitě odvedena do okapů a svodů a tento proud s sebou strhává téměř vše. Jakmile déšť ustane a vysvitne na pár minut slunce – na střeše nastává téměř pouštní sucho. A přesně toto se dnes děje v naší přírodě. Důvodů je celá řada.

Zdravá půda plná půdních organismů a humusu funguje jako houba a je schopna do sebe vázat několikanásobně větší množství vody, než jaké dokáží pohltit všechny nádrže včetně velepřehrad. Jenže právě tyhle vlastnosti půdy jsme zničili tím že:

  • vlivem špatné zemědělské praxe humusovou vrstvu z našich polí vzala voda, takže půda dnes spíše funguje jen jako držák na rostliny, které se pak musí pěstovat div „hydroponicky“, tedy jed díky zálivce umělých hnojiv
  • půdní život je jedy používanými v zemědělství a lesnictví zlikvidován – půdu nemá co provzdušňovat a vytvářet v ní póry, které dokáží za deště pojímat vodu
  • vše navíc zhoršuje desítky tun vážící těžká technika, kterou půdu utužuje natolik, že z ní spíše vzniká nepropustný jílovitý „zemědělský beton“
  • do toho jsme z krajiny odstranili prvky, které vodu zadržovaly dříve – různé meze, louky, pastviny, aleje, remízky, mokřady – vše bylo bohužel také změněno na „zemědělský beton“
  • tam, kde není „zemědělský beton“, je nezřídka beton opravdový, spolu s asfaltem a obřími plochami střech – zástavba – zejména různými sklady je enormní
  • ale to ještě pořád není vše – od hor po nížiny je naše krajina protkána sítí odvodňovacích kanálů – začíná to kolejemi po těžké technice v lesích, příkopech kolem silnic i odvodněním staveb a končí to naší největší řekou Labe – tu jsme okradli o více jak 100 km říčního toku, který se původně v krajině klikatil – vytvářel tzv. meandry spolu se spletitou sítí říčních ramen a okolních lužních lesů. Stejným způsobem jsme okradli o desetitisíce kilometrů čtverečných i skoro všechny ostatní řeky, potoky + vysušili mokřady
  • lesy jsme přeměnili na plantáže na dřevo, které zdaleka nedokáží zadržet tolik vody jako lesy přirozené
  • a nyní si bláhově představujeme, že všechny výše uvedené chyby napraví několik obřích betonových velepřehrad – jako bychom se z toho co se stalo ani trochu nedokázali poučit

Pro podrobnější seznámení doporučujeme shlédnout min. tento velmi zdařilý film (Klimatická chýba).

Naše organizace se spolu s hrstkou dalších podobně osvícených jednotlivců i právnických osob

Račte nastoupit

již roky snaží lidem z odpovědných státních institucí a organizací vysvětlovat, že je třeba konečně začít řešit příčiny a nikoli až následky. I přes některá dílčí zlepšení to však zatím nikdo nechce příliš slyšet. Ale nevzdáváme to – pokračujeme v osvětě. A zároveň jsme pořídili vlastní těžkou techniku (bagr, buldozer, traktor) a pouštíme se do prvních opatření sami v rámci motta – „příklady táhnou“. Více zde.

Užitečné odkazy:

Většina starých civilizací vyschla, varuje biolog Pokorný. Měli bychom se podívat na důvody

Průmyslová zóna vytvoří v krajině pokličku. Východní Čechy může připravit o pitnou vodu

Financování oprav a čištění malých vodních toků

Ochranáři proti úpravám malých toků

Obnova závlahových systémů

 

 

 

Napsat komentář