Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zahrada pro život

Příroda před vchodem domu
Červenkovník uzavřený 241,-

Se zvyšující se životní úrovní a ve snaze přiblížit se západním zemím si valná část obyvatel začíná měnit rodinná políčka, zeleninové záhony a ovocné sady na okrasné zahrady. Mnohdy však bohužel na úkor estetiky a vkusu.

Masové výsadby stříhaných živých plotů ze zeravů (neboli tůjí, či “chvojek”) a chaoticky rozmístěné, většinou stálezelené dřeviny, které trčí v pečlivě stříhaných “anglických” trávníčcích, můžeme nyní stále častěji pozorovat jak na předměstích větších měst, tak už i na vesnicích. Takováto zahrada zvláště pro některé ze synatropněji žijících živočichů má sice větší význam než původní záhon s okurkami pravidelně ošetřovaný fungicidy, insekticidy a herbicidy, ale domníváme se, že lze vše udělat daleko lépe.

 

Chtěli bychom lidem ukázat, že zahrada každého z nás může být daleko přitažlivější, pestřejší a rozmanitější, než současné často viditelné kombinace smrků pichlavých (”stříbrňáků”) s jalovci, zlatými cypřišky a škumpou. Hlavně se však drobnými zásahy může stát zahrada i důležitým útočištěm některých našich planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a to bez újmy na její estetické působivosti! Ba právě naopak. Jedině zahrada, kde zpívají ptáci, voní bylinky, šumí listí, zahrada kde nad jezírkem poletují vážky a po skládané zídce se prohánějí střevlíci a ještěrky je tím pravým místem odpočinku!

Ještěrčí pícka 390,-  součást suché zídky

Proto jsme se rozhodli zahájit projekt, jehož cílem je nový trend v budování okrasných zahrad, které mohou být současně vkusné oázy klidu a odpočinku pro své majitele zároveň ale i oázami života naší přírody. Věříme, že se najdou lidé, kteří touží po takovýchto zahradách a naším úkolem je především poradit těmto lidem, jakým způsobem si to na zahradě zařídit, aby výše uvedené podmínky splňovala. Pokud bude mít někdo zájem, můžeme mu i takovouto zahradu pochopitelně nejen sami naprojektovat, ale i pomoci zrealizovat.

Bazén takřka bez údržby a chemikálií:

Venkovní bazény jsou u nás ve stále větší oblibě. Ačkoli tyrkysová barva, kterou je bazén uvnitř natřen může být za jistých okolností přitažlivá, v architektuře zahrady působí jako pěst na oko. Pokud chcete navíc mít vodu stále průzračnou je třeba věnovat péči o ni zvýšenou pozornost a nemalé finanční náklady na různé “čistící” chemikálie. Málokdo však ví, že příroda může celou záležitost lehce obstarat sama a zadarmo. Pochopitelně ale k tomu potřebuje určité podmínky.

Přírodní bazény:

Než se rozhodnete pro koupi zahradního bazénu popřemýšlejte nejprve o variantě, kterou vám nabízíme. Jedinečným způsobem můžete totiž propojit okrasné zahradní jezírko s bazénem na koupání. Fikaně dosáhnete toho, že bazén vůbec nezasáhne estetiku vaší zahrady (ale právě naopak) a navíc bude takřka bezúdržbový jak finančně, tak manuálně a navíc s čistou vodou. Obecně platí, že čistota vody se zvyšuje, čím je nádrž větší. Čisté vody lze dosáhnout tedy jen u nádrží o celkové rozloze minimálně 5 x 5 m.

Přírodní bazény se skládají ze dvou částí. První část je klasický bazén zbudovaný z pevné fólie. Na dně je vrstva písku, překrytá štěrkem na kterém je poslední vrstva tvořená z oblázků. Tím je zajištěno mechanické čištění vody. Písek působí jako přírodní filtr, štěrk a oblázky zabraňují jeho víření a tím opětovnému znečištění a kalení vody.

Avšak aby byla voda čistá nestačí ji čistit pouze mechanicky. Zakalení vody totiž způsobuje ještě rozvoj mikroskopického fytoplanktonu. Pro boj s ním slouží hlavně druhá část – mokřadní zóna. Ta je s hlavní nádrží propojena, ovšem jakýsi val obě části jasně dělí (viz obr.). Rozvoj fytoplanktonu, řas a sinic, které negativně ovlivňují kvalitu vody, způsobuje hlavně přebytek živin. Vodní rostliny rostoucí v mokřadní části nádrže tyto živiny účinně odčerpávají. Zároveň podporují rozvoj zooplanktonu, jehož hlavní potravou je právě nežádoucí fytoplankton. Dalším účinným prostředkem v boji s řasami je prokysličování vody. To opět z velké části zajišťují mokřadní rostliny, avšak lze si pomoci vodotryskem či menším vodopádkem, který ústí do mokřadní zóny. Poslední možností jak omezit rozvoj řas je částečné zastínění nádrže.

Zastínění efektivním způsobem zajistí opět mokřadní flóra, zejména přítomná makrovegetace (orobinec, puškvorec, chrastice,…) vysazená z jižní strany nádrže. Navíc tato vegetace je daleko efektnější a patří k vodě daleko více než tolik oblíbené “tůjky” a přirozeným způsobem zabraňuje zvědavým pohledům sousedů. Pokud je celá nádrž vhodně naprojektována a vyhotovena, lze dosáhnout přírodní rovnováhy mezi poměrem fytoplanktonu a zooplanktonu a tím i zcela průzračné vody. Ke všemu se můžete při koupání kochat bující a kvetoucí vegetací v mokřadní zóně a přitom ještě sledovat vzdušné akrobacie pestrých vážek za tichého ševelení rákosových listů. Navíc nemusíte mít strach z toho, že chemikálie určené k čištění vody, které mají za úkol zlikvidovat fytoplankton, nezlikvidují po delším máčení nakonec i vás. Ke všemu se stane takovýto bazén nedílnou a půvabnou součástí vaší zahrady a nikoli tyrkysovou ohyzdou!

Přírodní skalky a volně skládané suché zídky:

Skalky jsou v některých zahradách velmi dominantní a krásné části okrasných zahrad. Aby byl dojem co nejpůsobivější, měli by být stále ozdobeny kvetoucími polštářky skalniček. Zdaleka největšího efektu však lze dosáhnout kombinací skalky se suchou skládanou zídkou z volně ložených kamenů, na které jsou rovněž vysázeny skalničky i jiné rostliny. Výstavbou skládané zídky totiž skalka náležitě vynikne a opticky se zvětší. Pokud je zídka postavena na vhodném místě, může být po čase navíc ozdobena i jinými než rostlinnými klenoty. Zídky totiž mají v oblibě i barevné, vesele pobíhající ještěrky. Jestliže jsou navíc osázeny některými vhodnými a voňavými druhy rostlin, mohou svými květy lákat celou řadu motýlů, čmeláků a jiný různorodý blanokřídlí hmyz.

Stromy a keře v zahradě:

Sýkorník od 390,-

Rozmanitost přírody je neuvěřitelná. Stejně tak je neuvěřitelné, že se většina lidí může spokojit s několika byť léta osvědčenými, ale monotónně se opakujícími druhy okrasných dřevin v našich zahradách. Přitom kdybychom do zahrady začlenili i naše druhy dřevin a dřeviny zdomácnělé, lze vymodelovat zahradu, která bude kvést takřka po celý rok a neustále nás bude upoutávat svými proměnami, ať už je to měnící se barva listů, letorostů, květů, kůry, či různorodost a mnohotvárnost plodů apod. Do okrasné zahrady lze vhodným způsobem zakomponovat i ovocné dřeviny, které poskytnou zdravou potravu jak nám, tak volně žijícím zvířatům.

Výsadbou vhodných dřevin lze navíc zásadně ovlivnit i přítomnost ptactva, které nás může po celý rok těšit svojí přítomností. Totéž platí i o živých plotech. Jestliže je živý plot vysazen z různých dřevin a víceméně ponechán přirozenému růstu (potřebnou výšku plotu získáte výsadbou dřevin dorůstajících jen do určité výšky), bude vás těšit daleko více než fádní zelená hradba.

Louky a trávníky:

Je škoda že mnozí lidé tráví dnes již tolik vzácný volný čas trmácením se za sekačkou ve snaze vytvořit doma golfové hřiště bez golfu. Místo, aby čichali ke kvetoucím rostlinám a poslouchali zpěv ptáků dýchají výfukové plyny a poslouchají kravál zahradní sekačky. Jako by těch plynů a kraválu v našich městech nebylo dost! Pokud mermomocí toužíte po sečeném trávníku, může být pouze na místě, kde si hrají děti, případně se vinout jako líná řeka mezi jednotlivými partiemi vaší zahrady a vhodně a účelně tak rozdělovat její celky. Rovné travní pouště se totiž hodí více na fotbalová hřiště než do vaší zahrady!!!

S klidným svědomím můžete ponechat některé partie volně růst a jednou až dvakrát do roka je poséci. Sice je zdánlivě se sušením sena větší práce, ovšem pokud si spočítáte námahu strávenou každý týden za sekačkou, vyjde přece jen usušení sena daleko pohodlněji. Určitý problém může činit odklizení biomasy. Jestliže však založíte ve stinném (!) koutku zahrady jednoduchý kompost, máte problém vyřešen. Rozkvetlá a voňavá louka, protkaná bzukotem hmyzu a cvrkáním kobylek, je přece mnohokrát krásnější než jednolitý takřka mrtvý trávníček. Pokud jste však původní louku zrušili, navezli na ni zeminu, aby se vyrovnaly nerovnosti a oseli travním semenem, bude obnova květnaté louky mnohem těžší a zdlouhavá …

Každý rok také můžete ponechat část louky ležet ladem. Ušetříte práci s údržbou a navíc tento krok pomůže i některým živočichům, či rostlinám. Následující sezónu je však již nutno tuto plochu pokosit a nechat ležet ladem jiné místo na vaší zahradě.

Uvedli jsme zde několik obecných rad, jak vylepšit zahradu pro sebe, tak pro přírodu. Vlastní realizace těchto nápadů však záleží případ od případu a nelze již podat jednotný návod použitelný pro všechny typy zahrad. Pokud se Vám některé nápady zalíbili a chtěli byste je realizovat i na své zahradě, neváhejte a kontaktujete nás. Rádi Vám poradíme a pomůžeme, jak s vhodným naprojektováním, tak s konečnou realizací nové tváře vaší zahrady.

Krmítko pro ježky 520,-

Odkazy:

Živá zahrada (soutěž ČSOP)

Ekozahrady.com (zahrady podle zákonů přírody)

Zahrady s přívlastkem přírodní (Enwiweb.cz)

Realizátor projektu Katka Sinkoviczová, tel. 603 193 488 nebo 604 611 437, sinkoviczovi@seznam.cz