Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ekocentrum

ZO ČSOP JARO Jaroměř je také provozovatelem vzdělávacího ekocentra při záchranné stanici pro handicapované živočichy.V ekocentru informujeme, radíme, předvádíme. Kromě informací o záchranných stanicích a pomoci zvířatům, činnosti ochránců přírody a přírodě jako takové se zde můžete dozvědět také něco o environmentálních programech, ekologickém značení či materiálech, alternativních zdrojích energie, možnostech využití a recyklace odpadů i informace, jak a proč lze svým každodenním chováním šetřit životní prostředí.

Ekocentrum bylo přesunuto z areálu městské nemocnice do budovy v naší záchranné stanici. Každému zájemci je k dispozici knihovna s celkovým počtem přes 800 titulů odborných knih, příruček i beletrie související s přírodou, 20 druhů periodik, videotéka s 50 videokazetami o přírodě a problematice její ochrany, audiokazety s hlasy ptáků, množství informačních letáčků a mnoho jiných věcí. Členové a příznivci ČSOP Jaroměř si mohou zapůjčit i video, fotoaparát, stan, raft, stativový dalekohled, akuvrtačku, akusvítilnu, horolezecké lano, čelovku, minohledačku, křovinořez (uvedené věci se zapůjčují pouze pro využití při konkrétních projektech na ochranu přírody nebo k ekologické výchově). Ekocentrum těží i ze spolupráce s mnohými spřízněnými organizacemi.

Sami se snažíme jít příkladem, proto můžeme odprezentovat:

Alternativní zdroje energie

V záchranné stanici se lze seznámit s větrnou elektrárnou. Byla pořízena z projektu PHARE, kdy šlo o prototypní projekt. Měla dodávat energii pro celou stanici v kombinaci s plynovým generátorem (neosvědčilo se, nyní krátkodobě odstavena a využití nalezne až v době, kdy se podaří najít prostředky na solární kolektory pro střechu – větrná elektrárna bude sloužit jako další zdroj energie pro naši stanici či dodávat energii i do rozvodné sítě). Dále demonstrujeme i biobrikety ze šťovíku od AP Servis z Orlických hor a z konopí (viz konopí níže).

Bioplasty

Základní surovinou bioplastů jsou rostlinné škroby (kukuřičný apod.) a vzhledem k jejich biologické rozložitelnosti lze tyto plasty nakonec vyhodit spolu s dalším bioodpadem do kompostu. Proti “klasickým” plastům z fosilních surovin je výchozí škrob obnovitelnou surovinou, ani při spalování z těchto plastů neunikají toxické látky. Z bioplastu jsou vyrobeny naše propagační tašky od Bioplanety a letáky od Ekodomova.

Produkty z technického konopí

Z technického konopí se dnes vyrábí domovní thermoizolace, textílie, kosmetické doplňky, konzumovat lze zdravá a výživná semínka, rostliny jsou využitelné i v bioenergetice. Na rozdíl od bavlny konopí k růstu nepotřebuje enormní množství pesticidů a závlahy, pěstovat ho lze i u nás.

K demonstraci máme řadu zajímavých výrobků a produktů z konopí a plodnou spolupráci jsme navázali s Konopářským svazem ČR. V souvislosti s konopím rozhodně nepodporujeme poškozování zdraví drogovými produkty z konopí indického.

Kontakt: David Číp (předseda JARO), tel. 603 847 189, coracias(zavináč)seznam.cz

Dětské oddíly

Pod křídly JARO vznikly a fungovaly dvě dnes již samostatné jaroměřské základní organizace ČSOP – Osadníci a Puštíci (s těmito organizacemi nadále udržujeme kontakty např. při pořádání akcí pro veřejnost, táborů i soutěží). Naopak činnost dětských oddílů SOPLíci Smiřice a Poštolky Jaroměř se postupně utlumila. Naše organizace je dosud otevřená možnosti vzniku i nových dětských oddílů, kdy můžeme nabídnout jak zázemí záchranné stanice a ekocentra, tak možnost ochranářských aktivit přímo “v terénu” (poznávací výlety, sázení stromků, úklid v přírodě – kromě zábavy lze vykonat mnohé užitečné, něco se při tom naučit a dozvědět). Pro “malé” zájemce máme i náměty pro samostatnou činnost (stačí přijít na stanici nebo zeptat se nás na školních presentacích).

Soutěže pro děti

JARO v minulých letech pořádalo např. soutěž pro děti základních škol Zelená stezka – Zlatý list a Ekologickou olympiádu pro střední školy (u obou i krajská kola). V současné době nemáme potřebné organizační kapacity (tato činnost pozastavena), nicméně kdyby některý zájemce o pořádání soutěží měl zájem o pomoc, pomůžeme rádi. V roce 2008 jsme připravili celorepublikovou soutěž Pozor na invaze! s podporou řady významných osobností.

PRAVIDELNÉ AKCE JARO JAROMĚŘ

Poznávací exkurze:

Exkurze s botaniky a zoology na lokality, které se snažíme zachránit (např. před zničením přehradou), či o které pečujeme (v rámci pracovně vzdělávacích táborů). Přehled chystaných akcí je v kalendáři akcí na úvodní stránce, všechny akce jsou pro širokou veřejnost.

Tábor Olešenka:

Tradiční pracovně-vzdělávací tábor zaměřený na péči o podhorské louky se vzácnou květenou v údolí říčky Olešenky (podhůří Orlických hor), dále poznávání ptáků, určování rostlin, vážek, plazů, obojživelníků, hry, večery u ohně s kytarou nebo s přednáškami, diskusemi o přírodě a lidech… Akce přelomu července a srpna, bližší informace opět v kalendáři akcí a v sekci Tábor Olešenka, akce je rovněž pro širokou veřejnost.

Ptačí festival:

Každoročně se začátkem října pořádá po celé Evropě svátek ptactva nazvaný Ptačí festival. Hlavním cílem akce je formou vycházek do přírody přiblížit široké veřejnosti přírodu okolo nás, pochopitelně s důrazem na mnohdy fascinující svět opeřenců. Obliba Ptačího festivalu po celé Evropě, ale už také i u nás, každoročně prudce vzrůstá. Ve východních Čechách Ptačí festival organizuje Česká společnost ornitologická (představitelé rovněž členy JARO) a křesťanská organizace na ochranu přírody A Rocha.

Vánoce pro zvířátka:

Den otevřených dveří s doprovodným programem pro nejširší veřejnost na naší záchranné stanici. Připraveny bývají zajímavé přednášky, akce končí otevřenou schůzí JARO. Smyslem akce je také to, aby lidé nezapomínali na zvířata a jejich problémy (s počasím, či lidskými aktivitami) ani o Vánocích. Pacientům stanice lze nadělit dárečky, jako např.: tvrdé pečivo, ovoce, zeleninu, suché plody, psí a kočičí konzervy a granule, piškoty, semena, kvalitní luční seno,… – jinak vstupné dobrovolné! Akce v polovině prosince, před Vánoci.

PUBLIKACE DOSTUPNÉ V EKOCENTRU:

Hradecké labutě (leták o správném přikrmování labutí)
cena – při malém množství zdarma, při počtu nad 20 kusů 3 Kč za kus

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Jaroměř (leták o záchranné stanici se stručnou první pomocí pro poraněné živočichy)
cena – při malém množství zdarma, při počtu nad 20 kusů 3 Kč za kus

Na další pokračování těchto rozjetých projektů nám v posledních letech došly finance i lidské síly. Respektive tím, jak jsme začali řešit ještě akutnější a důležitější projekty (záchrana celé řady vymírajících druhů živočichů i rostlin na území ČR, někdy i Slovenska, respektive ve střední Evropě a v tropických oblastech, problematika palmového oleje, zadržování vody v krajině a obnovování mokřadů i s využitím těžké techniky, příprava celosvětových ochranářských kampaní,…), tak jsme je museli chtě nechtě odsunout „do pozadí“. Uvítáme však dobrovolníky, kteří by chtěli navázat na naši práci a v projektech pokračovat, případně dárce a sponzory, kteří by rádi podpořili opětovné oživení těchto nikoli zcela nejzásadnějších, přesto však i nadále velmi důležitých projektů.