Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata

Provozujeme záchrannou stanici pro zraněné volně žijící živočichy v Jaroměři pro okresy Hradec Králové, Náchod, Rychnov na Kněžnou, Trutnov.

První pomoc zvířeti v nouzi

Adresa: Záchranná stanice ČSOP (objekt kasáren), Legionářská 45, 551 01 Jaroměř
Telefon: 731 658 112 (v případě nedostupnosti: 603 847 189 nebo 605 251 434)
e-mail:  jarojaromer(zavinac)seznam.cz

V případě nálezů živočichů v nouzi prosíme rovnou volejte na naše mobily a nepiště nám e-maily či zprávy na sociální sítě. Naše pacienty nemůžeme krmit „virtuálně“ a proto ani (naštěstí) nejsme non-stop „on line“. Děkujeme za pochopení!
Kudy k nám:
Popis cesty: Od vlakového nádraží se dostaňte na hlavní tah směrem na Náchod. Pak stále rovně (kolem autobusového nádraží) až téměř ke konci Jaroměře odbočíte vlevo do ulice Obránců míru, cca 30 m za prodejnou truhlářských potřeb po levé straně. Na první křížové křižovatce odbočte doprava do kopečka do slepé ulice. Asfaltová cesta zde skončí a dál už pokračuje pouze štěrková cesta podél betonového plotu bývalých kasáren, která vás přivede přímo na záchrannou stanici. GPS: 50°21’46.561″N, 15°55’39.813″E

mapa_stanice

Územní působnost: Bývalé okresy Hradec Králové, Náchod, Rychnov na Kněžnou, Trutnov

Záchrana zvířat v ČR:

Projekt Zvíře v nouzi – Záchranazvířat.cz – přehled všech stanic Národní sítě vč. územní působnosti

Adresář stanic – Příroda.cz

Aktuálně hledáme zvířecí záchranáře! Více informací zde


Podpořte naši činnost, zapojte se!

Vaše dary pomáhají chránit naše přírodní dědictví i zajistit péči o handicapované živočichy. Naše organizace je nejaktivnějším spolkem na ochranu přírody (nejen) v Královéhradeckém kraji. Zcela zásadním každoročním problémem je pro nás zajištění prostředků na vlastní činnost. Ačkoliv se nám daří do ochrany přírody zapojovat velké množství dobrovolníků, tak prostředky dárců jsou klíčové na zajištění základního fungování našeho spolkuPřivítáme proto jakoukouliv finanční částku k tomu, abychom mohli i nadále zachraňovat cenné přírodní lokality a provozovat záchrannou stanici pro handicapované živočichy.

Podpořte nás formou DMS. Zašlete text: DMS ZVIREVNOUZI JAROMER na číslo 87 777
(Cena DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28.50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců více ZDE.)

Pro pomoc záchranné stanici platí TENTO HLAVNÍ ÚČET: 33553322/0800, VS 4604

Náš hlavní účet 1181891379/0800 je určen již pouze pro trvalé příspěvky našich tradičních dárců, které jsou ošetřené dárcovskými smlouvami a nikoli tedy pro účely oficiální veřejné sbírky!


Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř provozuje od roku 1998 záchrannou stanici pro zraněné volně žijící živočichy. Ročně poskytujeme péči více jak sedmi stům volně žijících živočichů v nouzi, které přijímáme z okresů Náchod, Trutnov, Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Spolu s naší přidruženou stanicí pro Krkonošský národní park ve Vrchlabí jsme jediným zařízením tohoto typu v celém Královéhradeckém kraji. Více jak polovinu našich pacientů se nám daří po vyléčení úspěšně navracet do volné přírody, dalším několika stům živočichů ročně pomůžeme díky naší odborné non-stop telefonické poradně fungující nejen pro širokou veřejnost, ale i pro státní správu (hasiči, strážníci i policisté, úředníci,…). Nezřídka i dočasně suplujeme činnost některých dalších státních i nestátních zařízení (psí útulky, veterinární správy, úřady) v době kdy tyto nepracují, tedy zejména o svátcích, víkendech, či nočních a brzkých ranních hodinách, neboť jsme většinou jedinou alespoň trochu „příbuznou“ institucí kam se dá v tuto dobu vůbec dovolat. Snažíme se však řešit i přímo v terénu nejdůležitější příčiny kolizí volně žijících živočichů s civilizačními prostředky, aby se k nám zraněných živočichů dostávalo co nejméně.

Zabezpečujeme proto nejrizikovější venkovní prosklené plochy, trolejová vedení nad zimovišti vodních ptáků, vytváříme vhodná zimoviště, aktivně pečujeme o cca 200 vhodných lokalit v přírodě kam můžeme naše pacienty bezpečně navracet s jistotou že zde naleznou ostatek potravy, úkrytů, vody atd. Snažíme se vhodnou osvětou eliminovat bohužel stále velmi rozšířené snahy o zbytečné „zachraňování“ živočichů v případech kdy to není potřeba a které plynou z pouhé neznalosti biologie jednotlivých druhů (např. některá mláďata v dobré víře nálezci odebírána svým původním rodičům), vyrábíme, budujeme a distribuujeme prvky (např. ježčí pelíšky, ptačí a savčí budky a krmítka, hmyzí hotely) které pomáhají zlepšovat prostředí pro živočichy na zahradách atd. Naše činnost je v tomto směru velice obsáhlá jak se můžete přesvědčit ať už osobně, či alespoň na našich webech (www.jarojaromer.cz , www.jarojaromer.cz/spolek).

Po celou dobu naší existence se potýkáme s finančními a tím i personálními potížemi. Stanice z nemalé části funguje na dobrovolné bázi, ale zároveň jen minimum dobrovolníků je ochotno pomáhat zajišťovat chod tohoto zařízení den co den, stovky hodin měsíčně. Provoz stanice se proto neobejde bez profesionálních ošetřovatelů.

Financováni jsme z různých zdrojů, kromě dobrovolníků jsou základním finančním pilířem dárci a některé firmy (jmenovitě zejména Nutrin s.r.o., R-servis s.r.o., Lesy ČR, …), příspěvky od Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, Magistrátu města Hradec Králové., Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Města Jaroměř, Města Rtyně v Podkrkonoší atd.


Výzva k žádosti o podporu Záchranné stanice v Jaroměři

Aktuální informace o výzvě ZDE

Petici můžete podepsat zde.

Fotogalerie některých zvířecích pacientů ZDE


Jak fungujeme

Záchranná stanice pro zraněné živočichy v Jaroměři se každý rok potýká s velkými problémy sladit stupňující se náklady (dané zvyšujícími se cenami a vzrůstajícím množstvím zvířat v nouzi) s víceméně stejně vysokými příjmy z dotací a sponzorských darů. V letošním roce ale bohužel v důsledku výrazného snížení dotace Krajského úřadu o celou polovinu již nelze dále udržet chod stanice, která zajišťuje pomoc zraněným živočichům na většině území Královéhradeckého kraje. Stanice poskytuje služby nonstop, nevyjímaje víkendy a svátky.

Pro představu nastíníme, jaké všechny služby naše stanice poskytuje. Ročně přijmeme přes sedm set zvířat v nouzi, mezi nimi jsou pacienti, zejména mláďata, která vyžadují celodenní tedy i noční péči. Aby dostala správnou péči, tzn. ošetřovatel měl dostatek času se jim věnovat, může se tak starat pouze o několik pacientů. Práce ošetřovatele zahrnuje nejen péči o zraněného živočicha, ale rovněž úklid ubikací, dovoz do veterinární ordinace, komunikace s odborníky v terénu a v neposlední řadě i zajištění podmínek pro úspěšný návrat do přírody.

Pro celou řadu pacientů jezdíme sami, vzhledem k tomu, že zajišťujeme většinu Královéhradeckého kraje, není výjimkou trasa Broumovsko-Chlumecko i vícekrát za den, mnohdy není v silách jednoho člověka objezdit všechny pacienty za den, zejména jsou-li náročnější odchyty v terénu např. odchyt vodních ptáků na několikahektarovém rybníku nebo řece, lezení na hnízda atd. Nezřídka suplujeme i službu psích útulků, např. co se týče výpomoci s odchytem či převozem psů do specializovaných zařízení.

Velmi náročnou službou je komunikace s nálezci potenciálních pacientů, denně vyřídíme i více jak 50 telefonátů, kdy se snažíme zjistit, zda živočich potřebuje naši pomoc nebo spíše hrozí zbytečné odnětí od rodičů či jiné kontraproduktivní „záchranné akce“. Tímto způsobem pomůžeme zachránit ročně další stovky volně žijících živočichů, kteří by bez naši existence nejprve skončili v rukou nálezců, později veterinářů, hasičů, policistů nebo úředníků, kam jim je budou nálezci nosit. Rovněž poskytujeme odborné poradenství – např. v oblasti týrání zvířat apod.

Nároky klientů (nálezců pacientů, zájemců o problematiku…) se rovněž v dnešním světě sociálních sítí zvyšují. Mnozí požadují jen komunikaci přes internet a rádi by dlouhodobější informace o „jejich“ pacientovi a tím ještě stupňují tlak na naše dispečery.

Stanice je otevřená veřejnosti, jelikož hlavní cestou k minimalizaci střetů živočichů s rostoucím civilizačním pokrokem je její vzdělávání a osvěta. Ze zvětšujícího zájmu návštěvníků máme velkou radost, nicméně exkurze pro ně vyžadují mnoho času. Stanici navštíví ročně desítky mateřských, základních, středních i vysokých škol, naši pracovníci rovněž školy s výukovými programy navštěvují. Stanice se také prezentuje na mnohých osvětových akcích pro širokou veřejnost (např. den Země, Den dětí, přednášky pro letní kempy…)

Nemalou službou a položkou v nákladech stanice je nutná údržba a opravy ubikací. Voliéry jsme stavěli svépomocí mnohdy z již použitého materiálu a to se pochopitelně projevuje na jejich životnosti. Aby byly voliéry funkční, je nutné je postupně opravovat.

Rovněž nelze opominout práci administrativní, stanice je finančně závislá na dotacích, které podléhají často velmi podrobnému vyúčtování a kontrolám. V loňském roce naše stanice podstoupila dva audity. Vedení účetní dokumentace k dotacím, psaní žádostí, shánění sponzorů a péče o ně je rovněž velmi časově náročné.

Z výše uvedeného vyplývá, že aby stanice dobře fungovala pro léčení pacientů a splňovala nároky dnešní společnosti, musí zaměstnávat minimálně čtyři pracovníky, což si vzhledem k současným příjmům nemůžeme dovolit. Proto pak musí mnozí pracovníci pracovat mnoho hodin dobrovolně a za velmi nízkou mzdu 12 405,- Kč. Není tedy divu, že již zkušení ošetřovatelé musí např. po založení rodiny kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení stanici opustit. Výsledkem jsou neustále noví zaměstnanci, brigádníci a dobrovolníci, kteří se zaučují, což se pochopitelně negativně projeví na péči o pacienty a celkové snižující se efektivitě fungování stanice. Vzhledem k tomu, že pracujeme se živými tvory, nemůžeme si dovolit se o ně starat nedostatečně – péče musí být stoprocentní, jinak by se nejednalo o zachraňování, ale o týrání živočichů v nouzi.


Zpátky do rákosin, vod, luk a lesů!?

V průběhu srpna jsme vypustili desítky vypiplaných mláďat do přírody. 14 poštolek již kraluje obloze, čápi s rorýsi už jsou na cestách na jih, pod jiřičkami a vlaštovkami se prohýbají dráty, veverky elegantně přeletují mezi stromy a bukáček se proplétá rákosinami kolem Jaroměřského rybníka….. snad …Někteří dávají o sobě vědět, přece jen dobré bydlo se neopouští lehce, tu si volavka zalétne prozkoumat staniční rybníček, jindy zas kosák nenápadně hopká kolem přichystaných misek s červíky a v nestřeženém okamžiku se pěkně nadlábne.

Doufáme, že se jim zdárně podaří překonat všechny nástrahy naší moderní civilizace a budou si ještě nějaký ten čas život venku užívat. Je občas dilema pro ošetřovatele vypustit tolik opečovávané zvířecí svěřence do prostředí plné nebezpečenství v podobě vlasců, igelitů, zemědělských monster a chemií, ale např. i nevinně vyhlížejících jedů na slimáky.