Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Vize, cíle a poslání

Click here for the English version.

Český svaz ochránců přírody JARO je aktuálně jedním z nejaktivnějších občanských sdružení pro praktickou ochranu přírody v České republice. Již od roku 1985 sdružujeme vesměs mladší lidi (ovšem včetně straších jedinců s mladším duchem, neboť někteří lidé s námi spolupracují už přes 30 let), kteří se svojí činností snaží zachraňovat poslední střípky z bohaté, ale dnes bohužel už velmi poničené přírody České republiky a Slovenska.

Našim posláním není pouze snaha o aktivní ochranu přírody a jejích zvířecích a rostlinných obyvatel, ale zejména v posledních letech se čím dál intenzivněji snažíme i o “ochranu“ (či spíše záchranu) člověka. I když se některé problémy podařilo vyřešit (např. ozónová díra se postupně zaceluje), vyvstala celá řada nových a mnohé starší se naopak ještě více prohlubují. Vyřešení úbytku ozonu naznačuje, že když se chce, tak lze vyřešit mnohé. Zároveň však řada kolapsů lidských civilizací v minulosti ukazuje, že když se problémy neřeší, nedopadá to dobře zejména pro člověka. Proto jsme odhodlání být těmi, kdo se snaží problémy řešit.

Cíle:
Díky naší činnosti:

 • Vzkvétají nejcennější rezervace i příroda za vašimi humny
 • Vzácné druhy živočichů a rostlin se vrací zpátky do naší krajiny
 • Můžeme se i nadále setkávat s přírodou, kterou všichni potřebujeme
 • Dochází k obnově vodního režimu v krajině
 • Lidé si začínají uvědomovat, že příroda nepotřebuje člověka, ale naopak člověk potřebuje přírodu
 • Odpovědné využívání přírodních zdrojů pro trvale udržitelný život našich dětí
 • Mnohým lidem je „dobře u srdce“
 • Máme naději, že to s lidskou civilizací nedopadne až tak tragicky
 • Funguje komunikace mezi odbornou i laickou veřejností
 • Můžeme se všichni ihned zapojit do naplnění našeho poslání
 • Bráníme odcizení člověka přírodě
 • Pomáháme snižovat ekologickou stopu
 • Praktickými formami vedeme veřejnost k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí